W Sosnowcu znikną kolejne kopciuchy

W Sosnowcu znikną kolejne kopciuchy

Władze Sosnowca podpisały umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przyznanie dotacji w wysokości 5,6 mln złotych. Samorząd sfinansuje nimi termomodernizację sześciu budynków mieszkalnych. Zrealizowanie inwestycji może potrwać do lutego 2022 roku. 

Działania śląskiego WFOŚiGW

Poprawa jakości powietrza w województwie śląskim to nasz priorytet. Dlatego tym bardziej cieszy nas możliwość ubiegania się o dotacje przez samorządy. Dzięki temu wiele gmin będzie mogło sfinansować kompleksową termomodernizację starych, zaniedbanych budynków wielorodzinnych. Wiem, że bez takiego dofinansowania nie byliby w stanie tego zrobićpowiedział prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, śląski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w marcu br. rozpoczął podpisywanie umów na przyznawanie dotacji. Pierwszą umowę o dofinansowanie, w ramach tegorocznego naboru do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Fundusz podpisał z samorządem Bielska-Białej. Miasto dostało 2,3 mln złotych. W tym roku rozdysponowano w sumie 169 mln złotych dotacji.

Inwestycja w Sosnowcu

Zgłoszona przez samorząd inwestycja będzie polegała między innymi na demontażu ponad 150 pieców węglowych w budynkach należących do Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych przy ul. Naftowej. Łączny koszt związanych z tym prac wyniesie ponad, 7,2 mln złotych, zaś wysokość dofinansowania wynosi 5,6 mln zł. 

Kolejne budynki w Sosnowcu pozbędą się kopciuchów. Będzie to miało bezpośredni wpływ na nas wszystkich – nie tylko mieszkańców miasta. Smog nie zna granic administracyjnych i ważne, abyśmy kompleksowo podchodzili do tematuocenił wiceprezydent miasta Michał Zastrzeżyński.

Źródło: portalsamorządowy.pl