Zasila baseny i zieloną kolej. Dodatkowe miliony na rozwój geotermii w Polsce

Europa przygląda się możliwościom korzystania z energii geotermalnej. Także w Polsce szykują się kolejne inwestycje, na które NFOŚiGW przeznaczy dodatkowe pieniądze. Z dotacji będą mogły skorzystać samorządy.