Druk 3D. Zagrożenie czy szansa?

Zwolennicy technologii addytywnej przekonują, że ma ona zbawienny wpływ na środowisko. Przyczynia się bowiem do ograniczenia śladu węglowego, m.in. eliminując konieczność transportu komponentów.