Drzewa starzeją się, a lasy tracą zdolność do regeneracji. Kolejny skutek zmian klimatu

Amerykański Duke University przeprowadził badania wpływu zmian klimatu na roślinność kontynentu. W pracach uczestniczył dr hab. Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyniki analiz pozwolą naukowcom dokładniej przewidzieć przyszłe zmiany w lasach Ameryki i opracować strategie ochrony flory.