Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Drzewa starzeją się, a lasy tracą zdolność do regeneracji. Kolejny skutek zmian klimatu

lasy

Drzewa starzeją się, a lasy tracą zdolność do regeneracji. Kolejny skutek zmian klimatu

Amerykański Duke University przeprowadził badania wpływu zmian klimatu na roślinność kontynentu. W pracach uczestniczył dr hab. Michał Bogdziewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyniki analiz pozwolą naukowcom dokładniej przewidzieć przyszłe zmiany w lasach Ameryki i opracować strategie ochrony flory.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Nie wszystkie drzewa reagują tak samo

Naukowcy, których badania opublikowano w Nature Communications, mieli świadomość odmiennych reakcji lasów na zmiany klimatu. Kluczowym było zatem zrozumienie przyczyn takich rozbieżności. 

W tym celu zespół opracował oprogramowanie statystyczne, które połączyło surowe dane zbierane przez dziesięciolecia, a dotyczące rozmiaru, wzrostu, rozrzutu korony i dostępu do zasobów. Dane obejmowały prawie 100 tys. pojedynczych drzew w długoterminowych stanowiskach badawczych i eksperymentalnych lasach w Ameryce Północnej. 

Rozwiązaniem problemu jest płodność drzew

Kierownik badań prof. James S. Clark uważa, że kluczowym procesem demograficznym, który odpowiada za reakcję lasów na zmiany klimatyczne, jest płodność drzew. Analizy wykazały, że ogólnie płodność wzrasta wraz ze wzrostem drzewa, aż do osiągnięcia konkretnego poziomu. Następnie zaczyna ona spadać. 

Zauważono jednak różnice pomiędzy lasami na zachodzie a wschodzie Ameryki. W regionie wschodnim występuje przewaga małych drzew, z kolei na Zachodzie większość drzew jest stara i duża. 

– Większość drzew na Wschodzie jest młoda, szybko rośnie i wchodzi do klasy wielkości, w której rośnie płodność, więc każdy pośredni wpływ klimatu, który pobudza ich wzrost, zwiększa również produkcję nasion – wyjaśnia dr hab. Michał Bogdziewicz. 

Ograniczenie zdolności do regeneracji

Dr hab. Bogdziewicz podkreśla, że teraz należy wykorzystać wiedzę w praktyce, czyli stworzyć strategię ochrony roślinności i zarządzania nią. Zauważa również, że rosnące temperatury i wzmagające się susze mogą spowodować zamieranie lasów na dużą skalę. Z kolei ich nieustanne starzenie się i spadek płodności drzew znacznie obniży ich zdolność do regeneracji. 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.