Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

PSME i KIKE zacieśniają współpracę

PSME i KIKE zacieśniają współpracę

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) i Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) podpisały list intencyjny. Oba podmioty zacieśniają współpracę w ramach działań na rzecz energetyki rozproszonej, opartej o OZE.

BANER MOBILEB1
Reklama

Idealny moment

Rodzimy sektor energetyczny mocno się rozwija. 2 lutego Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Dokument opiera się na trzech filarach, a są to sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza. Uchwała zakłada też rozwój rynków energii, elektromobilności oraz energetyki jądrowej i powstanie hubu gazowego.

– To idealny moment na współdziałanie w celu przyspieszenia rozwoju energetyki rozproszonej, opartej o OZE i budowanie nowoczesnej przyszłości naszego kraju – twierdzą Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Albert Gryszczuk, prezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Połączenie sił obu podmiotów pozwoli na wymianę doświadczeń i wiedzy eksperckiej, które przełożą się na realne korzyści dla rozwoju branży, a współpraca wesprze transformację energetyczną kraju.

PSME KIKE podpisanie listu 1
źródło: kike.org.pl

Wspólne cele

PSME powstało w listopadzie 2020 roku. Prezesem zarządu została Barbara Adamska, a do zarządu weszli jeszcze Mieczysław Wrocławski i Paweł Grabowski. Pracami rady programowej PSME pokieruje prof. Wojciech Myślecki. PSME od początku podkreślało potrzebę przyjęcia prawa, które doprecyzuje zasady budowy i funkcjonowania magazynów energii. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

KIKE reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, przedsiębiorców i ich związków, w szczególności funkcjonujących w ramach klastrów energii i zajmuje się tematem transformacji energetycznej. 

Dlatego oba podmioty łączą wspólne cele. A są to m.in. transformacja ku nisko- i zeroemisyjnej polskiej gospodarce, zadbanie o lepsze warunki do rozwoju dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi branży, czy poprawa efektywności energetycznej.

– Połączenie kompetencji ekspertów PSME i KIKE pozwoli wdrażać nasze idee na szerszą skalę. Cieszy nas, że będziemy mogli uczestniczyć w realizacjach, które mają miejsce w klastrach, bo to obszary, które już dziś stanowią o przyszłości polskiej energetyki. PSME może wnieść do nich wiedzę na temat kryteriów doboru magazynów, czy strategii ich użytkowania. Magazyny spełniają funkcje niezbędne do budowy lokalnych obszarów bilansowania, bez nich klastry energii nie mają szans w pełni rozwinąć swojego potencjału powiedziała Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

27 stycznia PSME podpisało też list intencyjny z Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności (PIRE). Rezultatem ma być opracowanie, zawarcie i wdrożenie umowy, której celem będą wspólnie podejmowane działania na rzecz promocji magazynowania energii, klastrów energii i elektromobilności.

Źródło: psme.org.pl, kike.org.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.