EEC 2020: Sektor energetyczny

Największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej, czyli Europejski Kongres Gospodarczy, za nami! Trzy dni spotkań z ekspertami, wymiany opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju. 3 tys. gości na miejscu i ponad 100 tys. osób online. Czego dowiedzieliśmy się w temacie odnawialnych źródeł energii?

Spotkanie branży i ekspertów

Kongres skupia się na inicjatywach i trendach o kluczowym znaczeniu dla przyszłości gospodarki i perspektyw jej rozwoju. Tak też było w tym roku, pomimo, że 2020 jest szczególny. To rok wyzwań we wszystkich obszarach, również gospodarce i przemyśle. Wszyscy odczuwamy społeczne i ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Dlatego też kongres odbywał się w wyjątkowej formule, a część prelegentów występowała online. Spotkania zostały podzielone na kilka obszarów: Energia i klimat; Finanse; Inwestycje i zarządzanie; Miasto, metropolia, region; Międzynarodowa współpraca gospodarcza; Społeczeństwo-ekonomia; Transport i mobilność.

Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego

W sesji dotyczącej sektora energetycznego uczestnicy skupili się na zielonej transformacji i idei zrównoważonej gospodarki. Padły pytania o nowe modele biznesowe w sektorze energii oraz realizacja celów i norm, dotyczących m.in. udziału OZE. Prelegenci rozmawiali także o dynamice transformacji krajowego sektora energetycznego.

– Musimy rozwijać nowe technologie, w tym OZE. Szczególnie ważnym dla nas obszarem są takie paliwa jak biometan i wodór. Wspólnie z Ministerstwem Klimatu pracujemy nad ich rozwoje – zaznaczył Jerzy Kwieciński, prezes zarządu, PGNiG SA.

– Wymagania emisyjne bardzo wpłyną także na branżę paliwową. Paliwa alternatywne za jakiś czas staną się paliwami najczęściej wykorzystywanymi – mówił Paweł Jan Majewski, prezes zarządu, Grupa LOTOS SA.

– Chcemy, by obniżenie emisyjności polskiego miksu łączyło ekonomię z ekologią, a więc odbyło się z najniższym obciążeniem gospodarki. […] Niezbędne jest oparcie krajowego miksu energetycznego na stabilnych zeroemisyjnych technologiach, które zagwarantują ciągłość dostaw energii dla przemysłu – komentował Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

Transformacja energetyczna na świecie, w Europie i w Polsce

Ambitne cele zakładają neutralność wobec klimatu do 2050 roku. Czy pogrążona kryzysem gospodarka je udźwignie? A przede wszystkim jak prowadzić gospodarkę naturalną wobec klimatu, ale jednocześnie zasobooszczędną i konkurencyjną.

Już dzisiaj mamy 10 tys. megawatów zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii, na 44 tys. megawatów zainstalowanej mocy ogółem. Jest bardzo duże zainteresowanie programami „Mój prąd” i  „Czyste powietrze”. Idziemy w kierunku zwiększenia odnawialnego komponentu w naszym miksie energetycznym – mówił Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

– Udział węgla w wytwarzaniu energii ulega w Polsce stopniowemu zmniejszeniu w ostatnich kilkunastu latach. Wynika to z rozwoju OZE, wdrożona została także energetyka jądrowa – komentował Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu.

Boom na fotowoltaikę

Polska jest w czołówce statystyk przyrostu mocy z fotowoltaiki w Europie. Czy możemy mówić już o boomie? I jakie są jego skutki w sektorze PV dla systemu, polskiej energetyki, prosumentów, polityków.

– Możemy mówić  boomie. Cała energetyka razem wzięta w ciągu ostatnich 2 lat zainwestowała mniej pieniędzy niż sama tylko fotowoltaika – przyznał Grzegorz Wiśniewski, Prezes EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej.

– Zdecydowanie boom na fotowoltaikę prosumencką jest. Od zeszłego roku jest ta fala zainteresowania.  Jest to wycinek całego sektora fotowoltaicznego, który się rozwija, bo kolejnym elementem są farmy fotowoltaiczne – skomentował Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy.

– Przygotowujemy się do jesiennych aukcji OZE. Przekazaliśmy do Ministerstwa Klimatu harmonogram na ten rok. Dziś kierujemy również do akceptacji Pana Ministra regulamin. Największym zainteresowaniem, tradycyjnie już, cieszy się koszyk aukcyjny dla fotowoltaiki o mocy do 1 MW – opowiadała Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektor, Departament Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki.