Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kasztelan otacza pieczą środowisko naturalne

deszcz

Kasztelan otacza pieczą środowisko naturalne

Marka piwa Kasztelan rozpoczęła prośrodowiskową inicjatywę “Pieczą Otaczamy”. Celem programu jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków i zachęcenie do zmiany nawyków dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi. Projekt obejmuje także zrealizowanie zielonych inwestycji w rodzimym mieście Browaru Kasztelan, Sierpcu. 

B1
Reklama

Polska susza

Do niedawna kojarzyliśmy suszę z odległymi terenami Afryki, Bliskiego Wschodu czy Australii. Od kilku lat problem deficytu wody dotyka także wiele regionów Polski. Jako odpowiedź na to negatywne zjawisko marka Kasztelan zainicjowała program “Pieczą Otaczamy”. Projekt zakłada zachęcanie społeczeństwa do rozsądnego i oszczędnego korzystania z wody, promowanie małej retencji oraz zbierania deszczówki.

Kasztelan otacza pieczą

W zmianie nawyków dotyczących korzystania z zasobów wodnych społeczeństwu będzie towarzyszył kasztelan, czyli średniowieczny urzędnik, który “otaczał pieczą” podległy mu gród. Przedstawi on “Kasztelański Poczet Obyczajów”, czyli zbiór prostych ekologicznych zasad, których przestrzeganie pozwoli chronić zasoby wodne i poprawić stan środowiska. Przedsiębiorstwo stworzyło także stronę internetową, na której znajdziemy ciekawostki dotyczące wody oraz wskazówki dotyczące rozsądnego gospodarowania nią.

Reklama
grafika Kasztelan

Ogród deszczowy w Sierpcu

W pierwszym etapie programu działania skoncentrują się głównie na Sierpcu – mieście, z którego wywodzi się Browar Kasztelan. Powstanie tam ogród deszczowy, czyli budowla hydrotechniczna gromadząca wodę opadową i zwracająca ją do ekosystemu. Mieszkańcy miasta zostaną także zaproszeni do ekologicznych konkursów z nagrodami. Do wygrania będa m. in. stągwie do zbierania deszczówki. 

– W kwestii ochrony środowiska musi obowiązywać zasada „wszystkie ręce na pokład”. Pozornie niewielkie działania, ale podejmowane przez nas wszystkich, mogą przełożyć się na ogromne zmiany z perspektywy natury. Woda ze złóż głębinowych w Sierpcu jest jedną z lepszych w kraju i musimy zadbać o ten hydrosystem, aby jak najdłużej służył mieszkańcom. Dzięki współpracy z marką Kasztelan i przy zaangażowaniu lokalnej społeczności, możemy w istotny sposób wpłynąć na otoczenie, w którym żyjemy i stan, w jakim je zostawimy kolejnym pokoleniom – mówi Jarosław Perzyński, Burmistrz Miasta Sierpc.

Źródło: informacja prasowa

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.