Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Fotowoltaika i rolnictwo. Jak najlepiej wykorzystać potencjał słońca i pogodzić obie branże?

pv

Fotowoltaika i rolnictwo. Jak najlepiej wykorzystać potencjał słońca i pogodzić obie branże?

Zarówno sektor energii odnawialnej, jak i przemysł rolniczy wykorzystują potencjał słońca i ziemi do wytwarzania energii oraz produkcji żywności. Coraz częściej możliwości instalacji fotowoltaicznych są wykorzystywane w sektorze rolnictwa, a rozsądnie i mądrze zaprojektowane systemy przynoszą korzyści na wielu płaszczyznach.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Równowaga

Rolnictwo jest uprawiane od niepamiętnych czasów, a na zbieranie plonów wpływa niewątpliwie ilość światła słonecznego oraz woda. Podobnie w energetyce odnawialnej, te dwa źródła pełnią kluczową i niewyczerpaną funkcję, która służy ludziom na wielu płaszczyznach. W połączeniu potencjału fotowoltaiki i uprawy roślin należy wziąć pod uwagę jedną z kluczowych zasad zrównoważonego rozwoju, jakim jest harmonia i równowaga. W styczniu Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Międzynarodową Agencją Energii Odnawialnej podpisały protokół, w którym wzięto pod uwagę szanse i zagrożenia dot. koegzystencji pomiędzy rolnictwem a energetyką solarną.

Energia odnawialna ma zasadnicze znaczenie dla transformacji systemów rolno-spożywczych, odporności klimatycznej i strategii zerowej wartości netto powiedział Qu Dongyu, dyrektor generalny FAO.

Niezbędne jest zrozumienie, w jaki sposób obecność instalacji fotowoltaicznej wpłynie na wzrost upraw, podlewanie ich i inne praktyki, a ostatecznie na plony. Biorąc pod uwagę, że będzie to odbywać się na różnych zasadach, każdy region może potrzebować indywidualnego podejścia. 

Z korzyścią dla roślin

Owa równowaga dotyczy właściwego zagospodarowania gruntów tak, aby pozyskiwania energii wspierało rozwój rolnictwa. Takim rozwiązaniem jest umieszczenie ogniw na podwyższeniu, które zapewni cień roślinom, a jeżeli na zewnątrz znajdują się zwierzęta, to podwyższenie umożliwi im skubanie trawy i bezpieczne przemieszczanie się. Zamiast stalowych stelaży podtrzymujących system, można użyć np. drewnianych podpór, tak jak zrobiono to we Francji. Najlepiej, gdyby pochodziło ono ze specjalnie przeznaczonej do tego uprawy. 

Polskie rolnictwo

Polskie gospodarstwa coraz częściej korzystają z ofert dofinansowania i montażu systemów fotowoltaicznych. Columbus, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki pomaga polskim rolnikom w zmodyfikowaniu swoich dotychczasowych źródeł energii. Columbus dla Biznesu oferuje koszty instalacji odliczone od podatku rolnego i 30-letnią gwarancję instalacji. Wszelkie programy wspierające rozwój fotowoltaiki w branży rolniczej są bardzo potrzebne i pomocne, aby nadal rozwijać wiedzę i doświadczenie na temat tego, jak rolnictwo i energia słoneczna wpływają na siebie nawzajem, dzieląc ten sam obszar ziemi.

9WPr1ErFBHrAt4rL0f6n15k3eqJqIc0bL5xK943sm7p fd
Instalacja Columbus w gospodarstwie rolnym, źródło: Columbus 

Energię uzyskaną z OZE niekiedy wykorzystuje się w rolnictwie wertykalnym oraz na innych na plantacjach umiejscowionych w szklarniach. Często w Europie spotyka się plantacje borówek, czy truskawek, zasilane energią z ogniw PV. Rolnicy i eksperci ds. wzrostu roślin posiadają specjalne modele wzrostowe. W przypadku zbóż można to łatwo oszacować, ale w przypadku bardziej wymagających roślin, np. szparagów, trudniej przewidzieć model wzrostowy.

Wino i cydr

Działający na południu Francji instalator Sun’R skupił się na uprawie winorośli z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej. Firma znalazła kilka potencjalnych korzyści dla winiarzy, np. operowanie ilością światła padającego na rośliny. Wykazano, że dodatkowy cień może poprawić jakość danych szczepów, nie zmieniając ilości cukrów i kwasu, tak ważnych i kluczowych podczas uprawy i zbioru winogron. W przypadku owoców, rosnących na drzewach, np. jabłek i wiśni odnotowano, że większe pokrycie ogniw PV, może uchronić drzewka przed ulewnymi deszczami i ewentualnymi szkodami. Rozwiązaniem dla upraw winorośli mogą być też pionowo ustawione instalacje modułów. Eksperci z branży OZE wciąż pracują nad uzyskaniem jak największych korzyści ze współistnienia branży fotowoltaicznej i rolnictwa.

źródło: pv-magaizne.com, Columbus

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.