Nowy Jork wyznaczył sobie cel – 2400 MW mocy z wiatrowych instalacji off-shore

Władze stanu Nowy Jork rozpoczęły swoje starania w kierunku spełnienia planu – 2400 MW nowych mocy wiatrowych z instalacji na morzu do roku 2030. Za rozwój OZE w tym stanie odpowiada NYSERDA. Urząd planuje pozyskać 800 MW nowych mocy w czwartym kwartale tego roku. Współpracuje w tym zakresie z odpowiednimi organami w mieście Nowy Jork oraz na Long Island.

Innowacyjny zestaw hybrydowy Wind/Solar

Szybki rozwój branży związanej z odnawialnymi źródłami energii sprawia, że na rynku pojawiają się kolejne produkty wykorzystujące technologię hybrydową do celów przemysłowych oraz indywidualnych. Jednym z nich jest zestaw hybrydowy Wind/Solar, a o specyfikacji technicznej oraz zaletach tego zestawu opowiedzieli przedstawiciele jego producenta, gdańskiej firmy Biall sp. z o.o.

Co warto wiedzieć o nowelizacji ustawy o OZE?

Co znajdziemy w nowelizacjach ustaw? Całkiem sporo zmian – od kosmetycznych i definicyjnych, po wprowadzenie nowych mechanizmów dofinansowania niektórych podmiotów produkujących energię ze źródeł odnawialnych. Nowa ustawa zmienia definicję między innymi: biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji OZE, instalacji OZE, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (tzw. biowęgiel – wysokoenergetyczne paliwo uzyskiwane z surowca organicznego).

Radłów czyli jak gminy powinny wykorzystywać dotacje OZE

Włodarz miasta podkreśla, że dofinansowanie zostało pozyskane z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki czemu gmina nie zapłaciła kosztów całej inwestycji w wysokości 3. mln zł, a jedynie 10% tej kwoty. Za sprawą otrzymanych pieniędzy w gminie Radłów wybudowano m.in. kilka farm fotowoltaicznych o mocy 130 kW, 150 kW i 100 kW.