Ekolaury 2021: nagrodzeni za działania na rzecz środowiska

Ekolaury, czyli nagrody przyznawane przez Polską Izbę Ekologii zostały rozdane po raz 20. Które organizacje i firmy zostały docenione za prośrodowiskowe działania?