1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ekolaury 2021: nagrodzeni za działania na rzecz środowiska

Ekolaury 2021: nagrodzeni za działania na rzecz środowiska

Ekolaury, czyli nagrody przyznawane przez Polską Izbę Ekologii zostały rozdane po raz 20. Które organizacje i firmy zostały docenione za prośrodowiskowe działania?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

20. edycja 

W Jubileuszowej, bo już 20. edycji Ekolaurów przyznano 20 nagród oraz 12 wyróżnień i 12 nagród podsumowujących – Medali Polskiej Izby Ekologii. 

Podczas gali jubileuszowej organizatorzy zwrócili uwagę na to, jak ważne są działania gmin, polityków, firm, instytucji publicznych i innych podmiotów na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. PIE organizuje co roku wydarzenie, aby promować postawy sprzyjające naprawie środowiska naturalnego.

Nagrodzeni

Wśród nagrodzonych podmiotów znajdują się zarówno przedsiębiorstwa, jak i gminy, miasta i inne organy administracyjne. PIE docenia m.in. ozwiązania z zakresu gospodarki odpadami, GOZ, zielonych technologii, efektywności energetycznej. Oto niektórzy docenieni i wytypowani przez kapitułę konkursową.

Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚĆIEKOWA, GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI

WYRÓŻNIENIA dla:

 • Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Innowacyjne Technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Gminy Nowa Wieś Wielka za przedsięwzięcie Budowa kolektora tłocznego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”,
 • Miasta Białystok, Urzędu Miejskiego w Białymstoku za przedsięwzięcie Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego.

EKOLAUR dla:

 • Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za przedsięwzięcie „Monitoring i ocena stanu chemicznego i ilościowego Jednolitych Części Wód Podziemnych”.

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

WYRÓŻNIENIA dla:

 • Głównego Instytutu Górnictwa za przedsięwzięcie Sposób otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
 • Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa za przedsięwzięcie Cyrkularna Strategia dla Krakowa opracowana w ramach programu Circular Cities Poland,

EKOLAUR DLA:

 • Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za przedsięwzięcie Modernizacja instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów  w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej,
 • McDonald’s Polska Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Gospodarka obiegu zamkniętego,
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie za przedsięwzięcie Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie.

Kategoria: OCHRONA POWIETRZA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM

WYRÓŻNIENIA dla: 

 • Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” za przedsięwzięcie Modernizacja źródła ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie za przedsięwzięcie Inwestycje proekologiczne w Miejskiej Energetyce Cieplnej (Modernizacja kotła WR 25 nr 7 zainstalowanego w kotłowni FUB na kocioł opalany gazem ziemnym GZ 50 oraz Nowa instalacja oczyszczania spalin,
 • Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za przedsięwzięcie Modernizacja istniejącego ocieplenia elewacji budynków mieszkalnych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

EKOLAURY dla: 

 • Banku Ochrony Środowiska S.A.  za przedsięwzięcie Zmniejszenie przez BOŚ śladu węglowego,
 • Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zabrzu za przedsięwzięcie Działalność ZPEC Sp. z o.o. w Zabrzu na rzecz ochrony powietrza i klimatu,
 • Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu za przedsięwzięcie Metodyka wraz z programem komputerowym POP FENIKS,
 • BRAGER Sp. z o.o. za przedsięwzięcie System eco7zone® (przyp. red. narzędzia do walka ze smogiem).

Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

WYRÓŻNIENIE dla:

 • GRUPATOTAL.PL Tomasz Śleziak za przedsięwzięcie Color of Design – wypożyczalnia mebli eventowych.

EKOLAUR dla:

 • Przedsiębiorstwa Produkcyjnego HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa za przedsięwzięcia Kocioł pelletowy FLAT 11 oraz Pompa Ciepła Cala Verde M20 COMFORT II.

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wyróżnienie dla:

 • Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach wraz z Fundacją Bajtel – Mysłowice Pomagają za przedsięwzięcie „MYSŁOWICE – CZYSTE MIASTO” – Program Marcina Podsiadło.

KATEGORIA SPECJALNA: EKOLAUR XX-lecia

EKOLAUR dla:

 • INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemu Ochrony Powietrza S.A. za Działania firmy INSTAL-FILTER SA na rzecz ochrony powietrza w Polsce i na świecie – skuteczna redukcja emisji szkodliwych związków chemicznych i pyłów.,
 •  Miejski Zakład Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za przedsięwzięcie Kompleksowa i proekologiczna gospodarka odpadami,
 • Śląski Bank Żywności za przedsięwzięcie W trosce o naszą Planetę i jej mieszkańców,
 • Miasta Białystok, Urzędu Miejskiego w Białymstoku za Przedsięwzięcia Miasta Białystok, które w skali 20-lecia znacząco poprawiły stan środowiska oraz przyniosły wymierne efekty ekologiczne,
 • Wodociągi Miasta Krakowa S.A. za Gospodarkę wodno-ściekową w Krakowie,
 • Fundacja Nasza Ziemia za Akcję „Sprzątanie Świata – Polska”.

Chcesz poznać wszystkich nagrodzonych? Pełna lista wyświetli się po klikinięciu w obrazek.

źródło: mat. prasowy

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.