Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zmiana opłaty OZE. Ile zapłacimy w 2022 roku?

Zmiana opłaty OZE. Ile zapłacimy w 2022 roku?

W przyszłym roku zmieni się stawka opłaty na rachunku za energię elektryczną. Ile wyniesie opłata OZE w 2022 roku i co zdecydowało o zmianie?

Reklama

Opłata OZE – czym jest?

Opłata OZE została wprowadzona w 2015 roku. Jest ona ustalana w procesie aukcji OZE organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Zwycięzcom aukcji gwarantuje się zakup wytworzonej przez nich energii po ustalonej w wyniku aukcji stawce. Opłata OZE to wynik różnic pomiędzy ceną sprzedaży energii a kwotą ustaloną podczas aukcji. Opłata ma zapewnić optymalny udział czystej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym.

na0MDYXK31RfgB G926V4qgv2KuGyYygsjhReR8Ke9hSmJwKh
fot. Świat OZE, dane GUS

Zmiana na rachunku

W przyszłym roku opłata OZE ma być niższa. Wyniesie 90 groszy za MWh. Dwukrotny spadek ceny jest motywowany ciągłym rozwojem rynku, stopniowym dołączaniem kolejnych wytwórców i prosumentów. Drugą decydującą kwestią są rynkowe ceny energii elektrycznej i ich ciągle podwyżki.

OqIF A3NlpSNBPbYG4jDt10F4FAcu9TRdnGgVVC8PSjC5UIIzHhcyQ8AVCeq s9 vBT1Ajy8UxEUHDL
Zmiany stawki opłaty mocowej, fot. URE

Na kalkulację stawki i spadek jej wysokości w 2022 roku miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim należy zauważyć, że produkcja energii w systemie aukcyjnym i wchodzenie kolejnych wytwórców do tego systemu to proces stopniowy, będący konsekwencją przyjętego terminarza realizacji i inwestycji. Nie mamy zatem jeszcze do czynienia z maksymalną zadeklarowaną produkcją energii przez wszystkich wytwórców, którzy wygrali dotychczasowe aukcje. […] Kluczowym czynnikiem bez wątpienia pozostaje jednak kształtowanie się poziomu cen energii elektrycznej na rynku – pisze URE.

Opłata OZE została wprowadzona przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. Pierwszą opłatę ponieśliśmy w 2016 roku. 

– Przyszłoroczny spadek stawki opłaty OZE związany jest głównie z wysokimi cenami energii elektrycznej notowanymi na giełdzie, co istotnie wpływa na ograniczenie ujemnego salda, o które wnioskują beneficjenci systemów wsparcia przewidzianych ustawą o odnawialnych źródłach energiiwyjaśnił Rafał Gawin, Prezes URE.

W Polsce mamy już ponad 700 tys. prosumentów. Chcesz wiedzieć więcej o kosztach inwestycji w fotowoltaikę w przyszłym roku? Zobacz artykuł: 

źródło: ure.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.