Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W UE OZE wyprzedzają paliwa kopalne! Zielona energia wygrywa w Europie

W UE OZE wyprzedzają paliwa kopalne! Zielona energia wygrywa w Europie

Komisja Europejska przyjęła w środę 26 października sprawozdanie o stanie unii energetycznej na 2021 rok. Raport pokazuje, że w UE OZE wyprzedzają paliwa kopalne! Odnawialne źródła energii wyprzedziły „brudną energię” jako źródło energii numer jeden w 2020 roku! 

BANER MOBILEB1
Reklama

W UE OZE wyprzedzają paliwa kopalne

Unia podsumowała postępy, jakie poczyniła w realizacji przejścia na czystą energię, prawie dwa lata po uruchomieniu Europejskiego Zielonego Ładu.

W 2020 roku OZE wygenerowały 38% energii elektrycznej, w porównaniu z 37% w przypadku paliw kopalnych. Do tej pory 9 państw członkowskich UE wycofało już węgiel, 13 innych zobowiązało się do jego wycofania, a 4 rozważają możliwe terminy. 

W porównaniu z 2019 rokiem, emisje gazów cieplarnianych w 27 krajach członkowskich UE w 2020 roku spadły o prawie 10%. Bezprecedensowym spadek emisji spowodowany był pandemią COVID-19, która przyniosła całkowitą redukcję emisji do 31% w porównaniu z 1990 rokiem.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama


Zużycie energii pierwotnej spadło w ubiegłym roku o 1,9%, a energii końcowej o 0,6%. Obie liczby przekraczają jednak wskaźniki wymagane do osiągnięcia celów UE na 2020 i 2030 rok. 

Dopłaty do paliw kopalnych nieznacznie spadły w 2020 roku z powodu ogólnego niższego zużycia energii. Dotacje na energię odnawialną i efektywność energetyczną wzrosły w 2020 roku.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Chociaż istnieje szereg zachęcających trendów, konieczne będą większe wysiłki, aby osiągnąć do 2030 roku cel, jakim jest ograniczenie emisji netto o co najmniej 55% i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Konieczne są dalsze wysiłki w celu rozwiązania tego problemu na szczeblu państw członkowskich i całej UE.

Tegoroczny raport jest również publikowany w kontekście gwałtownego wzrostu cen energii w Europie i na świecie, napędzanego głównie przez rosnące ceny gazu. 

Kryzys energetyczny w Europie i na świecie

Chociaż oczekuje się, że sytuacja ta będzie przejściowa, to raport podkreśla zależność UE od importu energii, która wzrosła do najwyższego poziomu od 30 lat. Tym bardziej na znaczeniu dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE zyskuje przejście na czystą energię. 

Według najnowszych danych ubóstwo energetyczne dotyka nawet 31 mln osób w UE. Kwestia ta pozostaje w centrum uwagi w świetle wyzwań gospodarczych związanych z COVID-19 i obecnej sytuacji cenowej. Właśnie dlatego Komisja w swoim ostatnim komunikacie w sprawie cen energii położyła duży nacisk na ochronę wrażliwych konsumentów.

Raport o stanie unii energetycznej analizuje wpływ pandemii COVID-19 na polityki energetyczno-klimatyczne w minionym roku i przedstawia znaczący postęp legislacyjny w realizacji działań UE na rzecz dekarbonizacji. Odnotowuje również wysiłki polityczne mające na celu zapewnienie, że nasze programy naprawcze po COVID bardziej niż kiedykolwiek uwzględniają nasze cele klimatyczne i energetyczne.

Czy w 2021 roku OZE także pozostawią w tyle paliwa kopalne?

W samej Polsce OZE zyskują na popularności. Pomimo kolejnych nowelizacji, wciąż pozostają jednak problemy z siecią energetyczną, które należy rozwiązać przed przyłączeniem kolejnych mocy. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz artykuł:

źródło: ec.europa.eu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.