Ekologiczna toaleta, czyli energia z odchodów

Biogaz można uzyskać z odpadów rolniczych i organicznych. Na uniwersytecie w Korei Południowej wytwarza się go w ekologicznej toalecie.