Ekstremalne susze i pożary – czy to “zasługa” ludzkości?

Emisje gazów cieplarnianych, jak i wprowadzane do środowiska pozostałe zanieczyszczenia mają tendencję do zwiększania swojej częstotliwości i skali. Działania człowieka – rozwój gospodarczy – powodują tym samym intensyfikację i wydłużanie efektów zmian klimatycznych, takich jak susze.