Energa : w I kwartale 2020 r. OZE przebiło węgiel

Energa przedstawiła swoje wyniki za I kwartał 2020 roku. W porównaniu z okresem analogicznym z 2019 roku, Grupa osiągnęła lepszy wynik EBITDA o 3 procent. Co więcej, ponad połowę energii elektrycznej udało się koncernowi wytworzyć ze źródeł odnawialnych.