Energa : w I kwartale 2020 r. OZE przebiło węgiel

Energa przedstawiła swoje wyniki za I kwartał 2020 roku. W porównaniu z okresem analogicznym z 2019 roku, Grupa osiągnęła lepszy wynik EBITDA o 3 procent. Co więcej, ponad połowę energii elektrycznej udało się koncernowi wytworzyć ze źródeł odnawialnych.

W pierwszym kwartale bieżącego roku gdańska grupa energetyczna osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 0,57 mld złotych, natomiast przychody wyniosły 3,29 mld. W porównaniu do wyników sprzed roku, jest to zmiana o kolejno 3 i 11 procent.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Energa i wpływ pandemii koronawirusa

Grupa “dobrze” ocenia swoje działania w czasie ogłoszonego zagrożenia epidemicznego i gospodarczego zamrożenia. Wspomina o “przemyślanych i odpowiedzialnych działaniach”, dzięki którym jej działalność nie była zagrożona. Przypomnijmy jednak, że pod koniec marca spółka Energa Operator na 3 tygodnie wstrzymała przyłączanie mikroinstalacji OZE do sieci.

Grupa Energa osiągnęła dobre wyniki finansowe pomimo faktu, że w I kwartale br. widoczny był wpływ pandemii COVID-19 w Polsce. W krótkim czasie doprowadziła ona m.in. do spadku zapotrzebowania na energię elektryczną czy zakłóceń w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Grupa szacuje, że w związku z wpływem koronawirusa na działalność koncernu wynik EBITDA w I kw. br. zmniejszył się o ok. 27 mln zł” – czytamy w komunikacie prasowym. Spadki w produkcji nastąpiły między innymi w elektrowni Ostrołęka B.

Marek Krasicki, wiceprezes Zarządu Energi SA ds. finansowych zapewnia, że Grupa ma stabilne zaplecze finansowe, które pomoże zmniejszyć negatywne skutki związane z pandemią.

Energa i inwestycje w OZE

Koncern w pierwszym kwartale br. finalizował inwestycje w rozbudowę źródeł odnawialnych. Mowa tutaj między innymi o Farmie Wiatrowej Przykona o mocy 31 MW, której roczna produkcja może osiągnąć ok. 83 GWh rocznie. Marcowe testy rozruchowe turbin zakończyły się pozytywnymi wynikami.

W przypadku elektrowni wodnych, Energa wskazuje, że nastąpiła niższa niż w I kwartale 2019 roku produkcja energii. Zmiany pogodowe, wynikające ze zmian klimatycznych, takie jak wyższa temperatura w sezonie zimowym, przyczyniły się do spadku zapotrzebowania na energię cieplną i jej zmniejszoną produkcję.

Więcej energii z OZE

W miksie energetycznym Energi, nastąpił gwałtowny skok. W I kwartale 2019 roku energia wytworzona ze źródeł odnawialnych stanowiła około 44%. W tym roku, w ciągu pierwszych 3 miesięcy osiągnęła już 57% proc. Teraz wytwarzanie energii z paliw kopalnych przez koncern, stanowi mniejszość.

Duża zmiana nastąpiła również w przypadku przyłączeń OZE do sieci dystrybucyjnej Energii  – 115 MW (wzrost o 421 procent), z czego 47 MW (ok. 7 tys. jednostek) należały do mikroinstalacji. Na koniec I kwartału 2020 roku, Energa Operator miała przyłączonych w sumie ponad 35 tysięcy mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 245 MW. 

Źródło: media.energa.pl