Energia prądów morskich, pływów i fal. Jak Komisja Europejska zamierza ją wykorzystać?

Przedstawiona w listopadzie strategia Komisji Europejskiej zakłada, że moc zainstalowana w energetyce morskiej wyniesie 1 GW do 2030 roku i 40 GW do 2050 roku. Jakie działania zostały podjęte, aby osiągnąć ten cel?