Europa ochroni bioróżnorodność!

We wtorek Parlament Europejski przyjął istotną rezolucję. „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia” niesie za sobą ambitne cele na rzecz ochrony przyrody, która cierpi z powodu kryzysu i zaniku bioróżnorodności, wywołanych przez człowieka.