Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Europa ochroni bioróżnorodność!

forest

Europa ochroni bioróżnorodność!

We wtorek Parlament Europejski przyjął istotną rezolucję. „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia” niesie za sobą ambitne cele na rzecz ochrony przyrody, która cierpi z powodu kryzysu i zaniku bioróżnorodności, wywołanych przez człowieka.

Reklama

Konieczność podjęcia działań

Czy Europie potrzebne jest porozumienie w sprawie ochrony bioróżnorodności? Aby odbudować zniszczone ekosystemy, UE postanowiła przyjąć ważną rezolucję. To sukces – mówią polscy ekolodzy i parlamentarzyści, którzy opowiedzieli się za rezolucją. Stan przyrody pogarsza się w zastraszającym tempie. Szacuje się, że wymarciem jest zagrożony aż milion gatunków (na osiem milionów).

Kryzys i bicie na alarm

Rezolucja, za którą była zdecydowana większość europosłów (515 za, 90 przeciw i 86 wstrzymało się od głosu), dotyczy obecnego kryzysu bioróżnorodności w Europie i na świecie. „Porozumienie paryskie” w sprawie bioróżnorodności miałoby zostać zawarte podczas konferencji ONZ w październiku tego roku. Unijne przepisy w tej sprawie, mają służyć odbudowie ekosystemów, ich ochronie i wzmocnieniu przez najbliższe 30 lat.

Ochrona dzikich zwierząt

Europosłowie ustalili, że konieczne jest powstrzymanie negatywnych zmian dotykających dziką przyrodę. Uważają, że trzeba zapewnić odpowiedni status ochrony wszystkim chronionym gatunkom zwierząt i wszystkim siedliskom do 2030 roku. Dodatkowo minimum 30% gatunków oraz siedlisk nieposiadających w tej chwili odpowiedniego statusu ochrony powinno go otrzymać.

Unia musi przewodzić działaniom zmierzających do wprowadzenia zakazu handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt lub ich częściami – czytamy na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego. 

Na straży natury i pszczół

W ostatnim czasie dochodziły do nas informacje o masowej śmierci pszczół – między innymi w Polsce czy w Baszkirii. Ten gatunek owada spełnia kluczową funkcję w ekosystemie. Z badań ONZ wynika, że istnieje ok. stu gatunków roślin uprawnych, z których wytwarza się aż 90 proc. zjadanej przez nas żywności. Aż 71 gatunków istnieje, dzięki zapylającym je pszczołom. Ponadto co trzecia łyżka jedzenia, które spożywamy, zależy od procesu zapylania. Dzięki nowej rezolucji chronione będą m.in. pszczoły.

Założenia dot. ochrony europejskiej fauny i flory:

  • 30% unijnych obszarów lądowych i morskich musi zostać objętych ochroną,
  • potrzebne są wiążące cele w dziedzinie bioróżnorodności na obszarach miejskich, np. dachy zielone na nowych budynkach,
  • trzeba już teraz podjąć działania, aby zapobiegać wymieraniu pszczół i innych owadów zapylających,
  • utrzymano zapis dotyczący ścisłej ochrony lasów pierwotnych i starodrzewów,
  • Prawo Klimatyczne i Strategia Bioróżnorodności zostały uznane za nadrzędne wobec Strategii Leśnej, a nie stojące z nią na równi,
  • poparto rewizję podejścia UE do biomasy leśnej zamiast tworzenia „zrównoważonych” kryteriów jej spalania;
  • odrzucono poprawkę nawołującą do polowań (w tym rekreacyjnych) w obszarach ściśle chronionych.

źródło: europarl.europa.eu, pracownia.org.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.