Fala Renowacji nie poprawiła efektywności energetycznej? Raport Komisji Europejskiej

Unia Europejska wezwała 25 państw członkowskich do zaostrzenia przepisów dotyczących renowacji budynków w swoich planach energetycznych i klimatycznych. Celem działań jest osiągnięcie wysokiej wydajności i efektywności energetycznej.