1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Fala Renowacji nie poprawiła efektywności energetycznej? Raport Komisji Europejskiej

Fala Renowacji

Fala Renowacji nie poprawiła efektywności energetycznej? Raport Komisji Europejskiej

Unia Europejska wezwała 25 państw członkowskich do zaostrzenia przepisów dotyczących renowacji budynków w swoich planach energetycznych i klimatycznych. Celem działań jest osiągnięcie wysokiej wydajności i efektywności energetycznej.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Fala Renowacji

11 maja 2020 roku Komisja Europejska przyjęła dokument „Fala Renowacji” (Renovation Wave), przedstawiający rozwiązania w zakresie renowacji budynków. Miałoby to nie tylko poprawić ich efektywność energetyczną, lecz także pobudzić rozwój lokalnej społeczności. Istotnym tematem przedstawionym w dokumencie była konieczność zapewnienia mieszkańcom komfortu cieplnego: odpowiedniej i stałej temperatury, wilgotności, wentylacji i nasłonecznienia. 

Trudności w spełnianiu celów

14 października 2020 roku Komisja Europejska opublikowała raport z przeglądu planów energetycznych państw członkowskich. Opracowanie wykazało, że 15 krajów uzyskało „niskie” lub „bardzo niskie” oceny swojej dotychczasowej polityki efektywności energetycznej. 

Osiągnięcie efektywności energetycznej w budynkach jest jednym z kluczowych działań Europy w dążeniu do redukcji emisji do 2050 roku – powiedział Tim McPhie, rzecznik Komisji ds. Działań na rzecz Klimatu i Energii. – 36% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z budynków, a 40% ze zużywanej przez nas energii, więc planujemy zwiększyć tempo renowacji do 2030 roku. 

Komisja Europejska dąży do poprawy efektywności energetycznej o 32,5% do 2030 roku. Tymczasem raport z planów klimatycznych pokazuje różnicę 2,8 p.p. dla zużycia energii pierwotnej oraz 3,1 p.p. dla zużycia energii końcowej. 

Potrzeba co najmniej podwojenia, jeśli nie potrojenia wysiłków państw członkowskich, aby zwiększyć oszczędność energii i zlikwidować tę lukę – ocenił Stefan Scheuer, Sekretarz Generalny Koalicji na rzecz Oszczędności Energii, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa, spółdzielnie i władze lokalne. 

A może nie jest tak źle?

Tim McPhie wyjaśnia, że wiele państw członkowskich uwzględniło zalecenia UE i przedstawiło nowe pomysły w zakresie energetyki. 

Rację przyznał mu Scheuer. Zauważył jednak, że podczas gdy niektóre kraje poprawiły swoją politykę efektywności energetycznej, znaczna część pozostała na tym samym poziomie. Z kolei nieliczne państwa, w tym Belgia, pogorszyły swoje wyniki. 

W przeszłości niektóre kraje UE nie cofnęły się przed wykorzystaniem „kreatywnej księgowości”, aby zawyżyć cele wydajnościowe. Stwierdzono, że Republika Czeska wykorzystywała ówczesny podatek paliwowy, aby zawyżać wartość oszczędzonej energii. 

Obszar wymagający poprawy

Najważniejszy obszar wymagający poprawy obejmuje budynki, które obecnie odpowiadają za 40% zużycia energii w UE. Ponad trzy czwarte budynków w Europie jest nieefektywnych energetycznie i odpowiada za jedną trzecią emisji w Unii. 

14 października Komisja zaprezentowała „Strategię renowacji budynków”. Czytamy w niej, że środki pieniężne w wysokości 750 mld euro zostaną udostępnione w ramach unijnego funduszu naprawczego na remonty szpitali, szkół oraz budynków publicznych. 

– Chcemy, aby każdy w Europie miał dom, który może ogrzewać lub chłodzić bez „rozbijania banku” lub niszczenia planety – skomentował Frans Timmermans, Wiceprzewodniczący Wykonawczy odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład. 

Jeśli ta strategia zostanie właściwie wdrożona, korzyści będą ogromne – powiedziała Monica Frassoni, przewodnicząca Europejskiego Sojuszu na rzecz Oszczędzania Energii. – Obejmą one poprawę komfortu, czystsze powietrze, niższe rachunki za energię, utworzenie wielu lokalnych miejsc pracy oraz skuteczną walkę z ubóstwem energetycznym milionów obywateli. 

Korporacje przyłączają się do działania

Wyrazy dobrej woli płyną także ze strony wielkich korporacji. 

Plan renowacji jest bardzo ambitny – stwierdził Barry Lynham, Dyrektor Knauf Energy Solutions i dodał – Ale jeśli chcemy fali, a nie „falowania”, to trzeba wykorzystać technologie cyfrowe, które mierzą faktyczną wydajność energetyczną. 

W wielu krajach nadal istnieją znaczne bariery uniemożliwiające poprawę efektywności energetycznej. Badanie przeprowadzone w czerwcu wykazało, że brak zaufania do branży usług ciepłowniczych oraz wysokie koszty projektów hamowały działanie i rozwój firm z tego sektora. 

Kolejnym problemem utrudniającym renowację jest… wynajem. Okazuje się, że w nieruchomościach, w których najemcy płacą rachunki, właściciele nie czują się zobowiązani do wydawania pieniędzy na modernizację budynku. 

Według mnie, jak dotąd władze nie traktowały tego problemu wystarczająco poważnie. Miejmy nadzieję, że to się szybko zmieni – powiedział Scheuer. 

Źródło: euractiv.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.