Flora Puszczy Białowieskiej zagrożona. Atakują ją inwazyjne gatunki

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich skutków naszych działań. Wykonane w 2017 roku zręby Puszczy Białowieskiej okazały się wielkim błędem. Na ich terenie zaczęły rosnąć inwazyjne gatunki, które stanowią zagrożenie dla całego ekosystemu Puszczy.