1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Flora Puszczy Białowieskiej zagrożona. Atakują ją inwazyjne gatunki

Flora Puszczy Białowieskiej zagrożona. Atakują ją inwazyjne gatunki

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich skutków naszych działań. Wykonane w 2017 roku zręby Puszczy Białowieskiej okazały się wielkim błędem. Na ich terenie zaczęły rosnąć inwazyjne gatunki, które stanowią zagrożenie dla całego ekosystemu Puszczy.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

A miało być tak pięknie…

Trzy lata temu leśnicy podjęli decyzję o wycięciu ok. 500 hektarów powierzchni Puszczy. Zręby miały przyczynić się do ochrony bioróżnorodności i swoistego „odświeżenia” ekosystemu. Niestety efekt okazał się zgoła przeciwny. Fundacja Dzika Polska przeprowadziła monitoring na przetrzebionych terenach i okazało się, że zostały one skolonizowane przez gatunki uważane za inwazyjne. Mogą one rozprzestrzenić się na resztę lasów i spowodować wyparcie rodzimych gatunków. Jednym z najbardziej niebezpiecznych intruzów jest erechites jastrzębcowaty, obecności którego wcześniej nie odnotowano w Puszczy.

Na Dolnym Śląsku erechtites był notowany sporadycznie już na przełomie XIX i XX wieku, ale przez ponad 100 lat był tylko ciekawostką florystyczną. Jednak ostatnie 10 lat to okres jego gwałtownej inwazji. Początkowo kolonizował zręby na niżu, w roku 2020 stwierdzono już jego masowe pojawianie się w niektórych regionach Pogórza Sudeckiego. Niestety gatunek nie ogranicza się do kolonizowania miejsc zniekształconych wskutek antropopresji i wkracza także do zbiorowisk rodzimych. W tym roku odnotowaliśmy go np. w świetlistych dąbrowach w rezerwacie ‘Góra Radunia’ – mówi dr Krzysztof Świerkosz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prognozy są niepokojące

Wspomniany erechites jest dużym zagrożeniem dla zbiorowisk roślinnych na południu kraju. Walka z tym intruzem jest trudna, gdyż wytrzymuje on nawet najbardziej ekstremalne warunki, szybko rośnie i skutecznie się rozprzestrzenia, gdyż jego lekkie nasiona są w stanie migrować na duże odległości. Stanowi konkurencję dla gatunków rodzimych, a należy pamiętać, że wiele gatunków fauny w Puszczy Białowieskiej to endemity.

Erechtites hieracifolia2
Erechtites hieraciifolius

Skąd wzięły się  groźne nasiona?

Dlaczego jednak wycinka spowodowała aż taki przyrost gatunków inwazyjnych? Przedstawiciele fundacji podejrzewają, że zostały przetransportowane wraz z ciężkim sprzętem do wycinki drzew. Harwestery były transportowane z Giżycka na Mazurach, gdzie erechites jest już powszechnym problemem.

Wprawdzie walka z intruzem jest trudna, ale na tym etapie jest jeszcze możliwa skuteczna jego eliminacja.

Przekazaliśmy stanowiska nowego gatunku nadleśnictwom, wnioskując o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań mających na celu wyeliminowanie gatunku. Dotychczasowe publikacje i wyniki inwentaryzacji gatunków obcych z obszaru Puszczy nie wymieniają erechtitesa, dlatego wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z początkowym etapem kolonizacji Puszczy, kiedy walka z inwazją jest jeszcze stosunkowo łatwa i może okazać się skuteczna – czytamy w informacji prasowej Fundacja Dzika Polska.

Miejmy nadzieję, że uda się uratować bioróżnorodność tego niezwykłego, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO terenu.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.