Polska naruszyła prawo UE w kontekście Puszczy Białowieskiej

Yves Bot jasno dał do zrozumienia, że Polska poprzez swoje decyzje naruszyła dyrektywę siedliskową, co może mieć poważne konsekwencje. Na tym terenie żyje wiele niezwykle cennych z punktu widzenia środowiska gatunków, a wycinka drzew może spowodować zmniejszenie ich populacji. Opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości nie niesie ze sobą jednak poważnych konsekwencji. Te mogą dopiero nadejść z finalnym orzeczeniem, które pojawi się w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Zakładając negatywny scenariusz, na Polskę mogą zostać nałożone wysokie kary, m.in. finansowe.

Polska Akademia Nauk staje w obronie Puszczy Białowieskiej

Polska Akademia Nauk zwraca uwagę, że ciągle nie wypracowano jednoznacznych naukowych przesłanek wskazujących na efektywność ochrony bioróżnorodności PB poprzez stosowanie zabiegów sanitarnych zwalczających skutki masowego pojawienia się kornika drukarza. Z kolei powstrzymanie się od takich zabiegów, mające na celu zachowanie naturalnych procesów lasotwórczych, oznacza uznanie nadrzędności ochrony tych procesów względem ochrony bioróżnorodności.

Ostateczny wyrok Trybunału UE w sprawie Puszczy Białowieskiej w kwietniu 2018 r.

Odbyła się kolejna rozprawa pomiędzy Polską a Komisją Europejską. Trybunał UE orzekł, że rzecznik generalny wyda opinię na temat Puszczy Białowieskiej 20 lutego 2018 roku. Polska uporczywie stoi na stanowisku, że wszelkie podjęte przez nią działania na terenie Puszczy Białowieskiej miały na celu jej ochronę, z uwagi na spustoszenia czynione przez korniki. Komisja Europejska ma na ten temat inne zdanie, zarzucając naruszenie art. 5. tzw. „dyrektywy ptasiej” oraz 6. i 12. z tzw. „dyrektywy siedliskowej”.

Puszcza Karpacka podzieli los Białowieskiej?

Wiele wskazuje na to, że już niebawem działania podejmowane przez polskich leśników mogą wywołać kolejny konflikt z ekologami oraz resztą społeczeństwa, a to z uwagi na wycinkę mającą się odbyć w Puszczy Karpackiej. Wyrąb drzew w Nadleśnictwie Bircza jest kwestią czasu, ponieważ jego rozpoczęcie powstrzymuje jedynie brak formalnego podpisu pod decyzją.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie na temat Puszczy Białowieskiej

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska musi w trybie natychmiastowym zaprzestać wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej, wyłączając z tego postanowienia sytuacje wyjątkowe. W sytuacji, w której polski rząd nie zastosuje się do powyższych zakazów, poniesie potężne, finansowe konsekwencje – mowa o karze w wysokości nawet 100 tysięcy euro za każdy dzień, w którym stwierdzono złamanie postanowień z wydanego orzeczenia. Jak łatwo się domyśleć, ewentualne kary będą płacone z kieszeni podatników, w związku z czym warto, aby polski rząd przemyślał swoje postępowanie i nie narażał swych obywateli na dodatkowe wydatki.