Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Puszcza Białowieska decyzją sądu uratowana przed wycinką

Puszcza Białowieska decyzją sądu uratowana przed wycinką

W 2016 roku były minister środowiska Jan Szyszko podpisał aneks dla Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża. Decyzja wiązała się ze zwiększeniem wycinki unikatowej w skali świata puszczy. Po pięciu latach sąd zatrzymał wycinki w najcenniejszych obszarach tego leśnego reliktu.

Reklama

Puszcza pod piłami

Pomimo licznych protestów, w latach 2016-2018 trwały intensywne, masowe wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Użyto wówczas ciężkich maszyn zwanych harwesterami. Służby leśne wycięły ok. 200 tys. m3 drzew. Wiele z nich należało do najcenniejszych fragmentów puszczy, niektóre drzewostany liczyły ponad 100 lat.

W 2018 roku organizacje i obrońcy puszczy, którzy własnym ciałem bronili drzew przed wycinką, złożyły skargę do Komisji Europejskiej.

W kwietniu 2018 Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że wycinki są bezprawne. Wówczas resort środowiska musiał wstrzymać cięcia, aby uniknąć wielomilionowych kar.

z6hMiC4chU Bhb9 glTDl3wxFaxMFklutb1dzL19 MvNRHtpIKa1UUS4WA4LbXI5WeaF9UhJXtLERhtubnBr 0ZIomf8l7RaV czTCf69ZTOQNBiNvdAdgfLt8LQ1uavmW 3Ucid
Obrona Puszczy, fot. greenpeace.org

Sytuacja powtórzyła się w marcu tego roku. Minister Edward Siarka podpisał aneksy dla Nadleśnictw Białowieża i Browsk. Przewidziano w nich dalsze cięcia w Puszczy Białowieskiej. 

Kiedy w październiku 2021 roku leśnicy znów dobrali się do pradawnego lasu, okazało się, że naruszają Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.

W ramach toczącego się procesu cywilnego organizacja “Stowarzyszenie na rzecz wszystkich istot”, złożyła wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci zakazu cięć w najcenniejszych fragmentach Puszczy. Proces toczył się z powództwa cywilnego Pracowni przeciwko Skarbowi Państwa-Lasom Państwowym od grudnia 2017 roku.

Dnia 8 listopada sąd przychylił się do wniosku Pracowni, a wycinka drzew została wstrzymana. 

Sąd zakazał wycinki w najcenniejszych fragmentach Puszczy Białowieskiej

Decyzją sądu ochronione zostały najcenniejsze fragmenty Puszczy Białowieskiej. Na terenach, które planowano wylesić, znajdują się starodrzewy oraz siedliska dzikich zwierząt i ptaków, m.in. dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, sóweczki, włochatki i chrząszczy, pełniących kluczowe role w ekosystemie. Organizacje i miłośnicy Puszczy odetchnęli z ulgą.  “To sukces w działaniach dla ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej” – mówią zgodnie.

To ogromny sukces i kluczowa dla ochrony Puszczy Białowieskiej decyzja. Sąd dostrzegł zagrożenia, jakie niosą dla przyrody podpisane w 2021 r. aneksy i zabezpieczył Puszczę Białowieską przed dalszą dewastacją mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i dodaje: 

Dalsze prowadzenie wycinek na siedliskach i miejscach występowania chronionych gatunków będzie ewidentnym lekceważeniem wymiaru sprawiedliwości przez Lasy Państwowe. Dołożymy wszelkich starań, by patrzeć leśnikom na ręce.

image 3
Puszcza pełni kluczową funkcję dla ekosystemu

Puszcza Białowieska ma reliktowy charakter. Jej drzewostany mają ponad 100 lat. Zachowały się tu jedne z ostatnich większych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich. Żyją tu lisy, wilki, rysie oraz największa na świecie populacja wolnego żubra.

Od roku 2010 Puszcza Białowieska należy do spisu ostoi ptaków IBA prowadzonego przez BirdLife International i od 1976 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Petycja “Kocham Puszczę”: https://kochampuszcze.pl/

źródło: mat. prasowy

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.