Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Huawei na straży Puszczy Białowieskiej. Firma wdraża system monitoringu akustycznego 

Huawei na straży Puszczy Białowieskiej. Firma wdraża system monitoringu akustycznego 

Huawei przy współpracy z Rainforest Connection staje na straży ochrony Puszczy Białowieskiej. W ramach inicjatywy firma wdrożyła system monitoringu akustycznego, który będzie badał lokalną bioróżnorodność oraz wpływ zmian klimatu na jej funkcjonowanie. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Huawei na straży Puszczy Białowieskiej 

Firma technologiczna Huawei postanowiła dołączyć do ochrony rodzimej przyrody. W ramach projektu TECH4ALL na terenie polskiej Puszczy Białowieskiej zostanie zainstalowany nowoczesny system monitoringu, który ma rejestrować odgłosy lokalnej przyrody. 

Inteligentny system składa się z 70 urządzeń offline o nazwie AudioMoth Edge, które są zaawansowanymi rejestratorami dźwięku, wychwytującymi częstotliwości słyszalne i ultradźwiękowe. Wspierać je mają zasilane energią słoneczną urządzenia Guardian, które będą przekazywać zebrane dane audio do chmury, co pozwala na monitorowanie dźwięków w czasie rzeczywistym. 

Rejestratory będą zbierać odgłosy białowieskiej przyrody przez kilka miesięcy. Na ich podstawie mają zostać opracowane nowoczesne, skuteczne działania na rzecz ochrony gatunków zamieszkujących Puszczę Białowieską.

Puszcza Białowieska to niewątpliwie jedno z najistotniejszych centrów bioróżnorodności w Polsce, gdzie wyraźnie widoczne są niesamowite powiązania i relacje tworzące się pomiędzy różnymi gatunkami. Znamy już tysiące wielorakich gatunków występujących na tym terenie, ale nadal natrafiamy na zupełnie wyjątkowe lub endemiczne gatunki, o których nie mamy jeszcze wystarczających danychmówi Mateusz Szymura, przedstawiciel Białowieskiego Parku Narodowego.

Cieszy nas, że to właśnie w Białowieskim Parku po raz pierwszy w Polsce zostaną wykorzystane takie systemy Huawei, które pozwolą nam monitorować te, niezbadane jeszcze w pełni, zasoby dzikiej przyrodydodaje

Za pomocą innowacyjnej technologii Huawei pomaga chronić przyrodę już w Austrii, Filipinach, Malezji oraz Chile czy Grecji. 

Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej 

Puszcza Białowieska to jeden z niewielu terenów na świecie, w których zachowały się ślady lasów pierwotnych, czyli niezapoczątkowanych ludzką ręką. Ten obszar jest domem dla kilkanastu tysięcy przedstawicieli różnych zwierząt oraz roślin. Wśród nich znajdują się żubry, gronostaje, żurawie, rysie i wiele innych gatunków objętych ochroną. 

4mUWYLllgz0P5Wsec7qeP27ANhBjvykQNYsYklwg2iT KGfwHBDdMg MbTN5QUUKHnNWM5xYlwcxlyjcdgYQUkPCh7CVCs9v3rMYxXQZt 7yVWD y6MGgTbcjv457VXnjFwMxRbhbTcaCm3ngVmtuO 7BDLdSnP8zKQz69VjJ I6DmiYAKoA azujg
Żubr w Puszczy Białowieskiej. Źródło: Wikimedia Commons 

Niestety nie cała powierzchnia Puszczy Białowieskiej podlega protekcji. Ścisła ochrona przyrody obejmuje wyłącznie Białowieski Park Narodowy – jeden z pierwszych parków narodowych na świecie, który od 1978 roku mieści się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Funkcję uzupełniającą w stosunku do Parku Narodowego spełnia sieć rezerwatów częściowych w liczbie 14, o łącznej powierzchni 23,5 km2. Opracowano projekty dalszych 7 rezerwatów o powierzchni 37 km2. To zaledwie 17% terenów Białowieży

mWMTs8hgeEgSxnKr850Dh9GXekGflIq8GdwpbCVESXCdnKVnj6ggjDyYwQKksyyxqckKqDQoEbkktOQ1A3zXH45r2WyqXwjELhKsoSaWBkvkD4wElHL
Obszar Puszczy Białowieskiej. Źródło: Krzysztof Maria Różański/Wikimedia Commons 

Wycinki lasów w Puszczy Białowieskiej 

Aż 65% terenów Białowieży objętych jest gospodarką leśną. W latach 2016-2018 trwały intensywne, masowe wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Użyto wówczas ciężkich maszyn zwanych harwesterami. Służby leśne wycięły ok. 200 tys. m3 drzew. Wiele z nich należało do najcenniejszych fragmentów puszczy, niektóre drzewostany liczyły ponad 100 lat. 

Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE wycinki drzew były bezprawne, a rząd musiał natychmiast wstrzymać dalsze prace. Jednak nie na długo… 

Sytuacja powtórzyła się w 2021 roku. W październiku 2021 roku leśnicy znów dobrali się do pradawnego lasu. Szybko okazało się, że naruszają Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Wycinka została wstrzymana w listopadzie. 

Źródła: mat. prasowy, msw-pttk.org.pl, wwf.pl

Fot. główna: Wikimedia Commons

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.