Gaz cieplarniany, o którym się milczy, a nie powinno

Emisje tlenku azotu (I), znanego również jako “gaz rozweselający”, ciągle rosną. Efekt cieplarniany tego gazu jest wielokrotnie wyższy niż CO2 czy metanu, na których skupiamy najwięcej uwagi. Dlaczego tak mało o nim mówimy?