Jaka jest przyszłość biometanu w Polsce?

Narodowy Kongres Biometanu, który odbył się 8 grudnia, to już trzecia edycja tego wydarzenia. Choć na razie ta forma energii odnawialnej jest mało rozwinięta w Polsce, to według ekspertów stanowi wielką szansę szczególnie dla rozwoju i przemiany branży rolniczej. Podczas kongresu dyskutowano o tym, dlaczego ta gałąź rynku energii napotyka na trudności i jakie są perspektywy rozwoju biometanu w przyszłych latach.