Karta kredytowa, która razem z płatnościami monitoruje nasz ślad węglowy

Według badania przeprowadzonego w 2018 r. na zlecenie Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska 95% Szwedów uważa, że zmiany klimatyczne mają wpływ na ich kraj. 81% z nich podkreśla z przekonaniem, że Szwecja może podjąć szersze działania na rzecz ochrony środowiska. Powstała więc karta kredytowa, która monitoruje ślad węglowy.