Karta kredytowa, która razem z płatnościami monitoruje nasz ślad węglowy

Karta kredytowa, która razem z płatnościami monitoruje nasz ślad węglowy

Według badania przeprowadzonego w 2018 r. na zlecenie Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska 95% Szwedów uważa, że zmiany klimatyczne mają wpływ na ich kraj. 81% z nich podkreśla z przekonaniem, że Szwecja może podjąć szersze działania na rzecz ochrony środowiska. Powstała więc karta kredytowa, która monitoruje ślad węglowy.

karta ślad węglowy telefon

Szwedzi walczą ze śladem węglowym

Karta kredytowa DO, opracowana przez szwedzką firmę Doconomy, oprócz swojego standardowego przeznaczenia, umożliwia śledzenie śladu węglowego, jaki powodują nasze wydatki. Korzystając z systemu obliczeniowego zwanego Åland Index, karta DO śledzi i wyświetla, ile CO2 jest generowane przez każdy z naszych zakupów. Pozwala to na śledzenie śladu węglowego, jak również na sprawdzenie, który produkt lub usługa generuje mniej CO2.

DO pozwala ustawić limit emisji dwutlenku węgla i odrzuca transakcje bankowe w momencie jego przekroczenia. Dodatkowo, karta nagradza za dokonanych świadomie ekologicznych zakupów, a nawet rekompensuje wpływ emisji dwutlenku węgla poprzez przekazywanie darowizn na rzecz certyfikowanych przez ONZ projektów ekologicznych, mających na celu zmniejszenie globalnej emisji.

kalkulator śladu węglowego

Karta jest połączona z aplikacją mobilną, która pozwala na monitorowanie emisji CO2, jaka powstaje podczas naszych zakupów, dzięki czemu dokonujemy świadomych wyborów konsumenckich i otrzymujemy informację, która usługa/produkt ma mniejszą emisję. Karta została zaprojektowana w taki sposób, by była przyjazna dla środowiska, dlatego wykonana jest z materiału pochodzenia biologicznego oraz drukowana atramentem powietrznym – czarnym pigmentem zebranym poprzez wychwytywanie niespalonej sadzy węglowej z dymu wydobywającego się z wydechu z samochodów i motocykli!

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.