Kolejna biogazownia powstaje na lubelszczyźnie

W Turowcu na lubelszczyźnie Green Genius wybuduje swoją pierwszą biogazownię. Instalacja o mocy 999 kW zasilą głównie surowce rolnicze, które dostarczać będą lokalne gospodarstwa.