Korzyści geotermii widziane oczami młodych

Ziemia skrywa wszystko, co najcenniejsze – także niewyczerpalne źródła energii odnawialnej. Jednak, aby wykorzystać szanse, jakie oferuje energia geotermalna, należy nauczyć się, jak szanować złoża i korzystać z nich zgodnie z prawem natury.