Kraje, które najlepiej chronią swoje środowiska. Europa w czołówce

Niełatwo jest zmierzyć to, jak i, które kraje są najlepszymi przykładami działań sprzyjających środowisku. Istnieje jednak indeks wydajności środowiskowej, który za pomocą kilkudziesięciu wskaźników wyłania najbardziej prośrodowiskowe działania w krajach na całym świecie.