Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kraje, które najlepiej chronią swoje środowiska. Europa w czołówce

Kraje, które najlepiej chronią swoje środowiska. Europa w czołówce

Niełatwo jest zmierzyć to, jak i, które kraje są najlepszymi przykładami działań sprzyjających środowisku. Istnieje jednak indeks wydajności środowiskowej, który za pomocą kilkudziesięciu wskaźników wyłania najbardziej prośrodowiskowe działania w krajach na całym świecie.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Indeks równowagi ze środowiskiem

Wskaźniki wydajności środowiskowej pozwalają ocenić, które kraje dążą do równowagi pomiędzy ekosystemami, przyrodą a rozwijającymi się miastami. Aż 180 krajów zostało przeanalizowanych pod tymi względami. Do ich oceny służy wskaźnik “Environmental Performance Index (EPI)”. 

fot.  epi.yale.edu

Po co taka analiza?

Dzięki wyczerpującej analizie i ocenie prośrodowiskowych rozwiązań, można rozwijać najskuteczniejsze metody dążenia do równowagi i bezpieczeństwa społeczeństwa. Rankingi pokazują, które kraje i miasta radzą sobie najlepiej z ochroną środowiska i krokami m.in. na rzecz:

  • podnoszenia świadomości konsumentów,
  • racjonalnej gospodarki odpadami,
  • inwestycji w zieloną energię,
  • rozwoju zrównoważonego transportu,
  • niwelowania zanieczyszczeń powietrza,
  • odbudowy ekosystemów,
  • zmianach szkodliwych nawyków, w tym wyboru diety. 

Pierwsza 10

Na pierwszych 10 ocenianych wskaźnikiem środowiskowym znalazły się same europejskie kraje.

Miejsce 10: Niemcy. Kraj może pochwalić się coraz mniejszym spożyciem mięsa, co jest dobre zarówno dla zdrowia ludzi, planety, jak i przyczynia się do poprawy dobrostanu zwierząt. Ponadto w Niemczech ponad 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

9: Norwegia. Norwegia może pochwalić się wieloma postępowymi i sprzyjającymi środowisku rozwiązaniami. Szczególnie w sektorze transportu: Norwedzy mają najwięcej elektrycznych samochodów na świecie.

8: Szwecja to kraj, który nie ustaje w dążeniu do tworzenia miejsca przyjaznemu wszystkim mieszkańcom. Wzrastająca świadomość konsumentów przyczynia się do ekologicznych wyborów w sklepie.

7: Finlandia ciągle zmierza w kierunku ekologicznych rozwiązań. Od przyszłego roku podczas wszystkich organizowanych przy udziale miasta wydarzeń, menu będzie w większości wegetariańskie. Stolica dąży do ograniczenia emisji, także tej, pochodzącej z hodowli zwierząt.

6: Austria. W Austrii stawia się na ekologiczne rolnictwo.  Ponad 20% gruntów rolnych w Austrii spełnia normy takiego rolnictwa.

5: Francja. Francuzi mają prawo, zgodnie z którym każdy nowy budynek budowany w strefach handlowych musi mieć dachy częściowo pokryte roślinami lub panelami słonecznymi. 

4: Wielka Brytania w bardzo szybkim tempie do zeroemisyjności. Rozwija dynamicznie sektor elektromobilności i energetyki odnawialnej.

3: Szwajcaria oferuje bezpłatne usługi recyklingu. Dzięki takiemu posunięciu w ciągu 20 lat wskaźnik recyklingu podwoił się. Przetwarzanie surowców to jeden z ważniejszych celów, do jakich dążą światowe gospodarki. Bazylea w Szwajcarii to pierwsze miasto na świecie, w którym zielone dachy stały się regulowanym prawnie wymogiem w nowych budynkach. Bo zielone miasta, to zdrowsze miasta.

2: Luksemburg. W 2020 roku Luksemburg jako pierwszy kraj na świecie, który zaoferował bezpłatny transport publiczny na terenie całego kraju. To posunięcie ma zmniejszyć nie tylko korki na drogach, ale zwłaszcza emisję gazów cieplarnianych z transportu.

1: Dania jest na drodze do prawdziwego przełomu w energetyce. Np. wyspa Samsø może poszczycić się wytwarzaniem aż 140% energii ze źródeł odnawialnych.

L4X1KG1CHytbWbM36XBkHjqIUOIkjIuTslVc9dsf5Iha qNj JjP EQ4xXej221kUx64Q7tJ2FQOGB4 E3e7qUYhJG11P1hTdGn5qq7dJobEDE3Ox kNjuX9wc VVA5Y55iWK p
Miejsca od 1 do 20, fot. epi.yale.edu

Równowaga to podstawa

Dążenie do stworzenia otoczenia przyjaznego zarówno ludziom, jak i środowisku, jest procesem trudnym, ale wykonalnym. Wzrost tempa urbanizacji świadczy o tym, że coraz więcej osób pragnie zamieszkać w mieście. Jednak zrównoważony rozwój jest kluczowy dla zdrowia mieszkańców i kondycji przyrody, a pod tym hasłem rozumiemy po prostu dążenie do harmonii pomiędzy życiem i potrzebami ludzi a naturą.

źródło: epi.yale.edu, brightvibes.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.