Lewiatan jest eko. Nowy sklep zasili biogazownia

Pod koniec marca w podkieleckim Piekoszowie został otwarty jeden z największych sklepów Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Zostały w nim wprowadzone innowacyjne, ekologiczne rozwiązania, takie jak zasilanie w energię elektryczną pochodzącą z biogazowni.