Ministerstwo Klimatu: Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku

Minister klimatu Michał Kurtyka przedstawił dzisiaj zaktualizowany projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Podkreślił, że jej celem jest wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego i technologicznego. Kluczowy wpływ na kształtowanie strategii energetycznej Polski miała polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej.