Mój prąd 4.0 rusza 15 kwietnia. Jak tegoroczne zasady dofinansowania wypadają w porównaniu do poprzednich edycji? 

Program “Mój prąd 4.0” dedykowany jest prosumentom nowego systemu rozliczania energii, czyli net bilingu. Najnowsza edycja dofinansowania ma obejmować mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii do 20,5 tysięcy złotych. Sprawdź, jak zmienił się program “Mój prąd” od 2019 roku.