Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój prąd 4.0 rusza 15 kwietnia. Jak tegoroczne zasady dofinansowania wypadają w porównaniu do poprzednich edycji? 

Mój Prąd 4.0

Mój prąd 4.0 rusza 15 kwietnia. Jak tegoroczne zasady dofinansowania wypadają w porównaniu do poprzednich edycji? 

Program “Mój prąd 4.0” dedykowany jest prosumentom nowego systemu rozliczania energii, czyli net bilingu. Najnowsza edycja dofinansowania ma obejmować mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii do 20,5 tysięcy złotych. Sprawdź, jak zmienił się program “Mój prąd” od 2019 roku. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Pierwsza edycja programu “Mój prąd” 

Program “Mój prąd” miał swoją premierę we wrześniu 2019 roku. Właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych do 10 KW mogli liczyć na dotację w wysokości do 5 tys. złotych, które miało pokryć maksymalnie 50% kosztów instalacji. Według szacunków wsparcie rządowe miało pozwolić prosumentom na zwrot kosztów w czasie od 3 do 5 lat.

Projekt znacznie wpłynął  na rozwój fotowoltaiki w Polsce. W 2019 roku z programu “Mój Prąd” dofinansowano aż 17,5 tysięcy mikroinstalacji. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Program cieszył się gigantyczną popularnością, przerósł chyba nawet nasze najśmielsze oczekiwania – wpłynęło do nas ponad 25 tysięcy wniosków. Udało nam się już wypłacić albo zatwierdzić do wypłaty dotacje o wartości 90 mln zł, w efekcie tego współfinansujemy budowę fotowoltaiki o mocy 100 megawatówskomentował Piotr Woźny, ówczesny Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

“Mój prąd” nie tylko dla instalacji PV

Druga edycja przyniosła zwiększenie budżetu. W 2020 roku rozdano aż 1,1 mld zł, dzięki czemu wsparcie finansowe trafiło do 220 tys. prosumentów. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Jednak duże zmiany w programie “Mój Prąd” przyniosła dopiero kolejna edycja, która rozpoczęła się w 2021 roku. Dotacje zostały rozszerzone o dofinansowanie elektromobilności, m. in pojazdów elektrycznych, magazyny ciepła, a także inteligentne systemy zarządzania energią. Ta edycja przewidywała budżet w wysokości 534 mln złotych, ale duże zainteresowanie dofinansowaniem sprawiło, że rząd dołożył kolejny 1 mld. Z dotacji “Mój Prąd 3.0” skorzystało prawie 180 tys. Polaków. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 3 tys. złotych. 

“Mój prąd 4.0” w nowym systemie rozliczeń

Po zakończeniu trzeciej edycji zapowiedziano kluczowe zmiany w systemie rozliczania energii przez prosumentów. To odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost popularności fotowoltaiki w ostatnich latach – odnotowano aż dwukrotny wzrost instalacji w ciągu ostatnich 5 lat. Doprowadziło to do znaczącego wzrostu mocy, czego konsekwencją jest przeciążenie sieci. 

Nowy model rozliczeń, czyli net-billing ma stać się impulsem dla rozwoju magazynów energii. 

Jak wypada “Mój prąd 4.0” w porównaniu do poprzednich edycji? 

“Mój Prąd” w 2022 roku zakłada budżet 350 mln złotych, co wypada blado w porównaniu do poprzednich lat, kiedy dofinansowanie przekraczało 1 mld. Rząd nie wyklucza jednak opcji, że tym razem środki na dotacje zwiększą się, jeżeli ta edycja będzie cieszyć się nie mniejszą popularnością niż ostatnie trzy. 

W odpowiedzi na zmiany w systemie rozliczania nadwyżek energii i wejścia w życie net billingu, tegoroczna edycja będzie również obejmować autokonsumpcję energii. Tym razem znacznie zwiększa się maksymalna wysokość pojedynczego dofinansowania – może wynieść aż 20,5 tys. złotych, jeśli osoba biorąca udział w programie zdecyduje się także na zakupy magazynu energii lub ciepła. 

Infografika blog 5

Zakłada się, że “Mój Prąd 4.0” pozwoli na zwrot kosztów w okolicach 7-8 lat od zakupu instalacji, a więc aż 2 lata później niż w przypadku pierwszej edycji z 2019 roku. 


W 2022 roku z dofinansowania będą mogli skorzystać wyłącznie prosumenci objęci nowym systemem rozliczeń oraz instalacje w starym systemie, które nie otrzymały jeszcze wsparcia finansowego. 

Otwarcie naboru wniosków dla rządowego programu “Mój Prąd 4.0” rozpocznie się już 15 kwietnia. Czy w tym roku dofinansowanie pobije rekordy ustanowione przez poprzednie edycje? Dowiemy się wkrótce. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.