Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dlaczego dofinansowanie do magazynów energii w czwartej edycji programu „Mój Prąd” ma znaczenie?

dofinansowanie do magazynów energii

Dlaczego dofinansowanie do magazynów energii w czwartej edycji programu „Mój Prąd” ma znaczenie?

15 kwietnia 2022 roku rusza czwarty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Jego założeniem jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Dofinansowanie do magazynów energii

W opinii Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii dofinansowanie do magazynów energii w ramach programu „Mój Prąd” będzie stanowiło istotne wsparcie dla zarówno dla prosumentów, jak i dla rozwoju gospodarczego Polski.

(…) Uwzględnienie w czwartej edycji programu dofinansowania zakupu magazynów energii elektrycznej i ciepła oraz systemu zarządzania energią pozwoli prosumentom na zwiększenie zużycia wyprodukowanej przez nich energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, bez wprowadzania jej do sieci.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Dodatkowo zapewni im zasilanie w energię elektryczną nawet w sytuacji przerwy w dostawach prądu z sieci. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sama instalacja fotowoltaiczna nie wystarczy, aby korzystać z prądu w czasie awarii zasilania z sieci. W takich sytuacjach instalacje fotowoltaiczne, które nie są wyposażone w magazyny energii, również przestają pracować mówi Barbara Adamska, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Szacuje się, że obecnie w Polsce zainstalowanych jest ponad 866 tys. przyłączonych do sieci domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Na realizację najnowszej edycji „Mojego Prądu” przeznaczono około 350 mln zł. Wysokość dopłaty w programie wzrośnie, jeśli jego uczestnik zdecyduje się także magazyn energii.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

– W przypadku montażu samej mikroinstalacji PV dopłata wynosi do 4 tys. zł. W przypadku inwestycji obejmującej inne komponenty, dofinansowanie instalacji PV zwiększa się do 5 tys. zł. Jest to uzasadnione wyższą ceną falownika hybrydowego, koniecznego, aby instalację fotowoltaiczną doposażyć w magazyn energii. Dopłata do magazynu energii elektrycznej wyniesie nie więcej niż 7,5 tys. do magazynu ciepła maksymalnie 5 tys. zł, do systemu zarządzania energią zaś do 3 tys. zł. – mówi Mieczysław Wrocławki, wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. 

Magazynowanie energii to jeden z priorytetów w obecnej polityce energetycznej. 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju to priorytet 

Istotę dążenia do bezpieczeństwa energetycznego potwierdzają założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Zakładają one zwiększone wsparcie finansowe w instrumentach wspierających samowystarczalność energetyczną gospodarstw domowych. 

Lokalne wytwarzanie i zużywanie energii to dziś priorytet nie tylko na poziomie kraju. Budowanie bezpieczeństwa energetycznego musi zaczynać się na poziomie gospodarstw domowych. Czwarta edycja programu Mój Prąd to z pewnością działanie ukierunkowane na osiągnięcie tego celu – dodaje Mieczysław Wrocławki, wiceprezes Zarządu PSME.

Wraz z rosnącym udziałem OZE w systemie elektroenergetycznym konieczne jest również zwiększenie potencjału magazynowania energii elektrycznej i ciepła na poziomie prosumentów, wytwórców OZE, operatorów sieci oraz agregatorów.

Cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe 

Kluczowym celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie w naszym kraju produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. 

Te działania pomogą zmniejszyć emisjię dwutlenku węgla (CO2) o 910 tys. ton w ciągu roku, a wskaźnik dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej 1200 MW. 

Ważna jest też realizacja krajowego celu w zakresie udziału OZE w wytwarzaniu i konsumpcji energii oraz edukacja w zakresie poszanowania środowiska i ochrony krajobrazu.

 – Inteligentne zarządzanie magazynowaniem i konsumpcją każdego wyprodukowanego kilowata to nie tylko czystsze powietrze, ale również tak ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej zbliżenie się do strategicznego celu, jakim jest niezależność energetyczna Polski – mówi Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. 

Nowa edycja „Mojego Prądu” może także, co ważne dla stabilności krajowego systemu przesyłowego, pomóc uczestnikom programu w zakupie własnego magazynu energii.

– Rozwiązania, które pojawiły się w czwartej edycji programu „Mój Prąd”, ułatwią prosumentowi podjęcie decyzji o zakupie magazynu energii elektrycznej. Nawet jeżeli początkowo miałby być to magazyn o relatywnie niewielkiej pojemności, prosument zyskuje większą odporność na przerwy w zasilaniu z sieci. Dopłaty w ramach programu Mój Prąd 4.0 to również impuls do rozwoju branży magazynowania energii w Polsce – mówi Barbara Adamska.

Chcesz wiedzieć więcej o magazynowaniu energii w Polsce? Zobacz artykuł:

źródło: mat.prasowe

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.