1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Obrona przed szantażem energetycznym. Buzek pokieruje grupą negocjacyjną w sprawie magazynowania gazu

Obrona przed szantażem energetycznym. Buzek pokieruje grupą negocjacyjną w sprawie magazynowania gazu

Po szczycie UE w Wersalu Europosłowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Przemysłu (ITRE) apelują do PE o konieczności wprowadzenia ram magazynowania gazu. To konieczny krok przed kolejnym sezonem grzewczym i broń przeciwko szantażom energetycznym – komentuje Komisja. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Przepisy dotyczące magazynowania gazu

23 marca Komisja Europejska przyjęła w trybie pilnym propozycję ustanowienia obowiązku minimalnego magazynowania gazu. Parlament zagłosuje nad wnioskiem ITRE w dniach 4-7 kwietnia. Europosłowie chcą mieć pewność, że ramy magazynowania gazu będą gotowe przed kolejnym sezonem grzewczym i zabezpieczą tym samym europejskich odbiorców gazu. Ustawa zobowiąże przedsiębiorstwa energetyczne do uzupełniania zapasów gazu w konkretnych terminach.

Chcemy mieć pewność, że obywatele Europy następnej zimy będą mieli wystarczającą ilość gazu i nikt nie będzie mógł nas szantażować, używając dostaw energii jako broni mówił przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Cristian Buşoi.

Wniosek Komisji wyznacza cele dot. składowania gazu do 1 listopada oraz obowiązkowe napełnianie magazynów już w sierpniu 2022 roku. W propozycji ITRE znalazły się też:

  • zmniejszenie zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw gazu,
  • obowiązkowa certyfikacja operatorów systemów magazynowania, 
  • zachęta do dalszego wykorzystania pojemności magazynowych, z ewentualnymi zwolnieniami z taryf przesyłowych w magazynowych punktach wejścia lub wyjścia,
  • wypełnienie luki regulacyjnej do czasu wejścia w życie grudniowego pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego gazu i wodoru, rozpoczynającego obecnie zwykłą procedurę ustawodawczą.

Przewodniczący dodał, że Parlament Europejski i Rada Europejska powinny priorytetowo zająć się tą sprawą, aby w stosownym czasie powstały ramy prawne dotyczące magazynowania gazu w krajach unijnych. 

Jerzy Buzek przewodzi zespołowi negocjacyjnemu

Poseł Jerzy Buzek pokieruje międzynarodowym zespołem negocjacyjnym ITRE. W skład grupy wchodzą też: Patrizii Toia, Klemena Grošelja, Marie Toussaint, Paolo Borchia, Zdzisław Krasnodębski i Sandra Pereira. Grupa chce sprostać kryzysowej sytuacji energetycznej w Europie i zapewnić właścicieli gospodarstw domowych, MŚP oraz przemysł o gwarancji dostaw gazu. 

To kluczowy wniosek legislacyjny. Nie chodzi tylko o nowe i bardzo potrzebne przepisy prawne, ale przede wszystkim o zabezpieczenie dostaw gazu na przyszłą zimę mówił Jerzy Buzek.

Parlament będzie głosował w trybie pilnym podczas sesji plenarnej w dniach 4-7 kwietnia. Jeżeli zgromadzenie plenarne wyrazi poparcie dla trybu pilnego, sprawa zostanie skierowana z powrotem do komisji w celu negocjacji międzyinstytucjonalnych.

źródło: europarl.europa.eu

fot. canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.