Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” – kiedy startuje, kto i na co może dostać dofinansowanie?

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” – kiedy startuje, kto i na co może dostać dofinansowanie?

15 kwietnia rusza czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczy nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zarówno „Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”, jaki i „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030” zakładają silny i systematyczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, w tym fotowoltaiki, która jest technologią całkowicie bezemisyjną. Temu celowi służyły dotychczasowe trzy nabory w prowadzonym przez NFOŚiGW programie „Mój Prąd”. Jego łączny budżet wyniósł do tej pory ponad 1,8 mld zł. W ramach trzech pierwszych edycji wpłynęło aż 444 tys. wniosków od osób indywidualnych chcących produkować prąd ze słońca. Co przynosi nam nowa edycja?

Najważniejsze pytania dotyczące nowej edycji programu „Mój prąd”

Kiedy startuje nabór do programu „Mój prąd”?

Czwarty nabór wniosków w programie „Mój Prąd” rozpocznie się 15 kwietnia 2022 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy.

Kto może otrzymać dofinansowanie z NFOŚiGW?

Program w nowej odsłonie adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Czwarta edycja jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Okres kwalifikowalności kosztów będzie liczony od 1 lutego 2020 roku.

1 bbbb

Dowiedz się też, na czym polega nowy system net-billing.

O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Przeczytaj artykuł, w którym wyjaśniamy czym są systemy zarządzania energią, tzw. HEMS.

1 ccc
1 ddd

Na co można wykorzystać dofinansowanie z NFOŚiGW?

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji obejmie urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej będzie można również uzyskać dofinansowanie do nowych komponentów, sprzyjających upowszechnianiu w kraju bezpiecznej, przemyślanej i dzięki temu efektywnej energetyki rozproszonej.

Jaki jest budżet programu?

Budżet na realizację czwartej edycji programu „Mój Prąd” ma wynieść około 350 mln zł. Po pierwszym etapie wdrożeniowym nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku. W zależności od potrzeb kwota może zostać podwyższona.

Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych. Te propozycje będą skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing.

Czy zmieni się sytuacja osób, które chcą użytkować domową fotowoltaikę na starych zasadach rozliczeniowych?

Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 roku złożą kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów. Będą mogli z niego korzystać przez kolejne 15 lat.

źródło informacji i grafik: NFOŚiGW

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.