Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Trzy kolejne farmy wiatrowe na Bałtyku? O polskie morze walczy druga największa firma z branży offshore

farmy wiatrowe na Bałtyku

Trzy kolejne farmy wiatrowe na Bałtyku? O polskie morze walczy druga największa firma z branży offshore

Polska kontynuuje program rozbudowy morskiej energetyki wiatrowej, uwalniając w konkurencyjnym postępowaniu obszary pod kolejne farmy wiatrowe na Bałtyku. Jako drugi co do wielkości gracz w światowej branży offshore, RWE Renewables złożyło w ostatnich dniach trzy wnioski o nowe pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Trzy kolejne farmy wiatrowe na Bałtyku?

RWE chce wzmocnić obecność i silniej wesprzeć proces zielonej transformacji energetycznej w Polsce. Szybkie i sprawne uruchomienie wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych jest kluczem do realnej dywersyfikacji polskich źródeł zasilania. Farmy wiatrowe na Bałtyku wpłyną znacząco na nasze bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszą zależność od importu paliw kopalnych.

 – Aktywnie uczestniczymy w pracach na rzecz polskiego rynku offshore wind już od wczesnego etapu jego tworzenia. Intensywnie rozwijamy projekt F.E.W. Baltic II, co daje nam kompleksowe rozpoznanie potrzeb i uwarunkowań tego wyjątkowo istotnego dla krajowej gospodarki sektora. 

Dzięki temu, możemy jeszcze lepiej wykorzystać nasze doświadczenie i zasoby w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, pomagając w jej dalszym rozwoju w Polscemówi Grzegorz Chodkowski z RWE, odpowiedzialny za rozwój sektora offshore wind w Polsce.

Jeżeli proces przydzielania pozwoleń zakończy się dla RWE sukcesem, będzie to oznaczało sprawne i terminowe uruchomienie w Polsce kolejnych źródeł wytwórczych zielonej energii, opartych o najnowocześniejsze i sprawdzone rozwiązania technologiczne. 

Morska energetyka wiatrowa w Polsce

Sprawna realizacja nowych projektów znacząco przybliży nasz kraj do osiągnięcia tak potrzebnej dziś dywersyfikacji źródeł energii oraz osiągnięcia założonego w Polityce Energetycznej Polski celu zwiększenia udziału OZE w finalnym zużyciu energii. 

Mamy w tym duże doświadczenie, obecnie eksploatujemy morskie farmy wiatrowe o całkowitej, przynależącej do RWE mocy wynoszącej 2,4 GW na obszarach takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Dania i Szwecja. Polska jest dla nas rynkiem strategicznym pod kątem rozwoju, stąd nasza pełna determinacja do wsparcia krajowego rynku wytwarzania zielonej energii na drodze do realizacji ambitnych celów klimatycznychdodaje Grzegorz Chodkowski.

RWE prowadzi obecnie na świecie prace nad rozwojem projektów w obszarze morskiej energetyki wiatrowej o łącznej mocy 8 GW. Jest operatorem morskich farm wiatrowych w całej Europie, w tym na wybrzeżu duńskim (Rødsand 2: 207 MW, udział RWE 20%), szwedzkim (Kårehamn: 48 MW) i niemieckim Morza Bałtyckiego (Arkona: 385 MW, udział RWE 50%).

W Polsce firma jest na etapie zaawansowanego przygotowania do budowy F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, nad którym pracują zespoły w Gdyni, Słupsku i Warszawie. W naszym kraju RWE prowadzi działalność w zakresie lądowych farm wiatrowych, o łącznej, zainstalowanej mocy wynoszącej 410 MW. Kolejne projekty znajdują się w fazie przygotowania lub budowy. 

W 2022 roku RWE planuje m.in. uruchomienie lądowych farm wiatrowych Rozdrażew (16,8 MW) oraz budowę dwóch kolejnych obiektów onshore. Dodatkowo, RWE dywersyfikuje portfolio polskiego OZE, inwestując w projekty farm fotowoltaicznych. W latach 2022 i 2023 RWE planuje budowę ponad 80 MW nowych projektów PV. 

Chcesz wiedzieć więcej o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce? Zobacz artykuł:

źródło: pl.rwe.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.