Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

ZE PAK i Ørsted planują farmy wiatrowe na Bałtyku i inwestycje dla Wielkopolski wschodniej

farmy wiatrowe na Bałtyku

ZE PAK i Ørsted planują farmy wiatrowe na Bałtyku i inwestycje dla Wielkopolski wschodniej

Partnerzy planują farmy wiatrowe na Bałtyku podpisali już umowę i wspólnie wystąpią o pozwolenia lokalizacyjne. Jeśli im się powiedzie, Ørsted i PAK stworzą regionalny fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji dla Wielkopolski wschodniej z budżetem około 50 mln zł.  

B1
Reklama

Farmy wiatrowe na Bałtyku

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) oraz Ørsted, globalny lider w morskiej energetyce wiatrowej, są gotowi wybudować morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Firmy uznały, że połączenie sił jest lepszym rozwiązaniem niż oddzielne staranie się o lokalizacje na Morzu Bałtyckim.

ZE PAK odchodzi od węgla i musi zastąpić brudne moce węglowe czystą energią do 2030 roku. Z kolei Ørsted rozwinął największy na świecie portfel 28 morskich farm wiatrowych o mocy ok 7,6 GW i do 2030 roku chce zwiększyć swoje możliwości 30 GW.

Reklama

Rozbudowa ekologicznych źródeł energii, w tym morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim może przeciwdziałać zmianom klimatycznym przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski. Z każdym postawionym gigawatem z morskiego wiatru, zmniejsza się zależność od importu paliw kopalnych. W morskiej energetyce wiatrowej, gdzie projekty o mocy 1-2 GW stają się już normą, specjalizujemy się w terminowym i zoptymalizowanym pod względem kosztów wdrażaniu z korzyścią dla odbiorców energii. 

Jestem przekonany, że dzięki lokalnemu know-how ZE PAK i globalnemu doświadczeniu Ørsted, konsorcjum uda się dostarczyć czystą i tanią energię z morskiej energetyki wiatrowej do polskich domów i firm na czas i w zakładanym budżecie – powiedział Rasmus Errboe, starszy wiceprezes i szef Europy Kontynentalnej w Ørsted.

Inwestycji towarzyszyć będą działania wspierające bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne Wielkopolski wschodniej, w której działa ZE PAK. Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji ma zagwarantować bezpieczeństwo społeczne w regionie szczególnie narażonym na ekonomiczne i społeczne skutki wycofywania węgla.

Fundusz dla Wielkopolski wschodniej

Wspólnym inwestycjom budowy morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego towarzyszyć będą liczne inicjatywy społeczno-gospodarcze. Jedną z nich będzie powołany przez ZE PAK i Ørsted regionalny fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolski wschodniej. 

Jeśli konsorcjum otrzyma pozwolenia lokalizacyjne, firmy przeznaczą blisko 50 mln zł na tworzenie nowych miejsc pracy, a także na inicjatywy edukacyjne i rozwój innowacyjnych gałęzi zielonej gospodarki.

– Nasz wspólny projekt to najlepszy sposób na szybkie i skuteczne wybudowanie farm wiatrowych na morzu. Gdy otrzymamy licencję na lokalizację farm, będziemy produkować i dostarczać mieszkańcom Polski tanią i czystą energię, a także stworzymy fundusz sprawiedliwej transformacji dla Wielkopolski wschodniej. Sam region koniński i lokalne społeczności skorzystają również na naszych farmach dzięki wpływom podatkowym – zauważa Piotr Woźny, prezes ZE PAK. 

Budżet regionalnego funduszu będzie uruchamiany w ramach rocznych transz, przy czym pierwsza transza zostanie uruchomiona i realizowana tuż po otrzymaniu pozwolenia na wspólną lokalizację.

– Chcemy niezwłocznie zacząć wspierać działania edukacyjne i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze zrównoważonej, zielonej gospodarki. Wspólnie z ZE PAK chcemy pokazać, że istnieje alternatywa dla Wielkopolski i jej mieszkańców zatrudnionych dzisiaj w jednym z największych w Polsce kompleksów górniczo-energetycznych węgla brunatnego, który wspiera bezpieczeństwo energetyczne tego regionu i całego kraju, a w przyszłości może się przekształcić w prężny ośrodek zielonych innowacji – dodaje Bartosz Fedurek, dyrektor w Ørsted Polska odpowiedzialny za współpracę z ZE PAK.

Wspólna inwestycja PAK i Ørsted to również nowe miejsca pracy oraz zaangażowanie wielu polskich firm w realizację projektu. Chcesz wiedzieć więcej o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i towarzyszących temu procesowi projektach? Zobacz artykuł:

źródło: orsted.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.