1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nawet 130 miliardów zysku z wiatraków dla Polski do 2030 roku! Jaki jest nasz potencjał rozwoju farm wiatrowych?

energia wiatru

Nawet 130 miliardów zysku z wiatraków dla Polski do 2030 roku! Jaki jest nasz potencjał rozwoju farm wiatrowych?

Jaki jest nasz potencjał rozwoju farm wiatrowych? Rozwój lądowej energetyki wiatrowej oznacza przyśpieszenie polskiej transformacji energetycznej i szereg korzyści dla gospodarki. Raport PSEW pokazuje, że nowe farmy wiatrowe przy najlepszym scenariuszu rozwoju zagwarantują nawet 130 mld zł przyrostu PKB do 2030 roku.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Potencjał rozwoju farm wiatrowych

Potencjał rozwoju farm wiatrowych w Polsce nieustannie rośnie, czego najlepszym dowodem są ostatnie rekordy mocy wiatraków. Raport Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i Instytutu Jagiellońskiego pt. „Krajowy łańcuch dostaw w lądowej energetyce wiatrowej” wskazuje, że nowe farmy wiatrowe przy najlepszym scenariuszu rozwoju zagwarantują do 2030 roku:

– 70-133 mld zł przyrostu PKB,
– 490-935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów,
– ok. 80 mld zł zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw,
– 51 do 97 tys. nowych miejsc pracy.

Perspektywy rozwoju energii wiatrowej w Polsce


Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby polska gospodarka mogła zanotować te wzrosty?

Perspektywy rozwoju energii wiatrowej

Wg. PSEW, aby ten scenariusz się spełnił, konieczne jest doprowadzanie do końca procesu liberalizacji ustawy odległościowej i zmiany obecnie obowiązujących przepisów zakazujących lokalizacji nowych farm wiatrowych.


Kluczowym wyzwaniem transformacji elektroenergetyki jest obecnie tzw. local content, czyli poziom zysku polskich firm oraz przemysłu. Aby był on jak najwyższy, konieczne jest:

– wypracowanie oraz wdrożenie rozwiązań pozwalających na zatrzymanie jak największej kwoty inwestycji w krajowej gospodarce, 

– rozwój łańcucha dostaw i eksportu polskich firm, 

– stworzenie nowych miejsc pracy.

Potencjał wkładu krajowego w łańcuchu dostaw dla lądowych farm wiatrowych ocenia się obecnie na 55-60%, a w ciągu najbliższych 10 lat możliwe jest osiągnięcie nawet 75%.

Chcesz wiedzieć więcej o możliwościach polskich firm na rynku recyklingu komponentów OZE? Zobacz artykuł:

źródło: psew.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.