Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Największa w historii moc wiatraków – aż 35% w sieci! Rekord energii wiatrowej w Polsce padł w sobotę

Największa w historii moc wiatraków – aż 35% w sieci! Rekord energii wiatrowej w Polsce padł w sobotę

Miniony weekend przyniósł rekord energii wiatrowej w Polsce. W sobotę 29 stycznia 2022 roku turbiny wiatrowe zaspokoiły potrzeby energetyczne Polski nawet na poziomie 30 – 35%. Przeliczając to na gospodarstwa domowe, można stwierdzić, że wszystkie Polskie domy korzystały w tym momencie z zielonej energii.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Rekord energii wiatrowej w Polsce

Ostatni rekord energii wiatrowej w Polsce pad także w sobotę 20 listopada 2021 roku. Wiatraki pracowały wtedy z mocą blisko 6,4 MW, co odpowiadało aż 34% całkowitego zapotrzebowania na prąd w kraju.

Miniony weekend przyniósł kolejny rekord. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oszacowało, że polskie farmy pracowały momentami z mocą 6700 MW energii elektrycznej, co stanowiło niemal 35% dziennej produkcji netto w kraju.


W ostatnich miesiącach mamy coraz większe efekty produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych. Rekord energii wiatrowej w Polsce to bardzo dobre informacje dla nas wszystkich, bo energia z wiatru to najlepsze lekarstwo na rekordowe ceny prądu – to najtańsza energia, która może realnie obniżyć nasze rachunki.

Zielona energia trzy razy tańsza niż węgiel

Cena energii elektrycznej produkowanej w instalacjach OZE takich jak elektrownie wiatrowe jest dziś ponad trzykrotnie tańsza niż w przypadku produkcji energii w konwencjonalnych elektrowniach wykorzystujących węgiel czy gaz. To w tym momencie najlepsze lekarstwo na wysokie rachunki za prąd.

W momencie ostatniego rekordu wiatraki na lądzie odpowiadały za jedną trzecią krajowego zapotrzebowania na prąd, co pokazuje jak rośnie ich rola w miksie energetycznym Polski. Niestety sektor odnawialnych źródeł w Polsce nie wykorzystuje swojego potencjału. Bez zmian w prawie może nie powstać żadna nowa elektrownia wiatrowa. Inwestycje, które dziś wchodzą w fazę budowy, to projekty rozpoczęte jeszcze przed wprowadzeniem wspomnianej zasady 10H. Po wejściu w życie ustawy nie rozpoczęła się praktycznie żadna nowa inwestycja wiatrowa w Polsce – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Zasada 10 H, o której mówił Gajowiecki, dotyczy ustawy odległościowej. 15 grudnia 2021 roku Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej i reguły 10H. Projekt zostanie przekazany do Sejmu w pierwszym kwartale 2022 roku. To krok bliżej do liberalizacji ustawy odległościowej. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz artykuł:

– Bez złagodzenia zasady 10H w tym roku, Polska, nasi konsumenci i gospodarka będą mieli ogromne problemy. Niekontrolowane wzrosty cen może powstrzymać jedynie budowa nowych mocy w energetyce wiatrowej na lądzie. W przeciwnym wypadku konsekwencje mogą być dramatyczne, jeżeli chodzi o koszty energii – dodaje Gajowiecki.

źródło: psew.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.