Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowelizacja ustawy o OZE skierowana do konsultacji

Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE skierowana do konsultacji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jakie propozycje zawiera nowelizacja ustawy o OZE?

BANER MOBILEB1
Reklama

Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE zawiera szereg od dawna dyskutowanych propozycji. W projekcie ustawy zaproponowano zmiany w obszarach:

  • klastrów energii: nowe warunki rozwoju, doprecyzowanie zakresu działania  przedmiotowego i podmiotowego, ułatwienie współpracy członków klastra z OSD, premiowanie zużywania energii na własne potrzeby, wprowadzenie rejestru klastrów,
  • biometanu: wprowadzenie definicji, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, wprowadzenie gwarancji pochodzenia,
  • modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
  • wsparcia operacyjnego dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia,
  • zmiany definicji hybrydowej instalacji OZE,
  • zmiany w zasadach umarzania opłaty zastępczej w systemie świadectw pochodzenia,
  • przepisów uzupełniających dotyczących energetyki wiatrowej. 

Projekt ustawy przewiduje też zastosowanie się do unijnej dyrektywy RED II m.in. poprzez:

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

I) zwiększenie roli OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie,

II) dostosowanie przepisów dot. gwarancji pochodzenia,

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

III) stworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE celem ułatwienia prowadzenia postępowań dla wytwórców energii z OZE,

IV) uproszczenie procedur administracyjnych m.in. w zakresie przyłączenia do sieci,

V) wprowadzenie bezpośredniego handlu energią – peer-to-peer przez prosumenta,

Komplet informacji o ustawie znajdziesz tutaj.

Główny kierunek to tworzenie prawa i warunków, które dają możliwość rozwoju zarówno indywidualnym producentom, jak i przedsiębiorcom. Pozwoli to na dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju i nowe innowacyjne projekty. Propozycje rozwiązań, przyczynią się także do zwiększania pozytywnego wpływu OZE na bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego – czytamy na stronie Ministerstwa.

W kontekście bezpieczeństwie systemu elektroenergetycznego coraz częściej mówi się o jego wydajności i możliwości przyłączenia nowych mocy. Ustawa nakłada na zakłady energetyczne obowiązek podłączenia do sieci każdej nowej domowej instalacji fotowoltaicznej. Samo podłączenie nie gwarantuje jednak, że dana instalacja zawsze pracować będzie bez problemu.

Zbyt duża ilość nowych źródeł energii może spowodować wysokie napięcie w sieci na danym obszarze. W sytuacji przeciążenia nawet w środku słonecznego dnia, instalacje mogą po prostu przestać działać. Problem przeciążenia sieci może być jednym z głównych wyzwań w rozwoju OZE w Polsce. Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz artykuł:

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.