Klaster energii w Krakowie?

Klub Kraków dla Mieszkańców złożył końcem lutego tego roku projekt uchwały w celu powołania krakowskiego klastra energii. Jego stworzenie zapewniłoby bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnienie od stałych dostawców prądu. Głosowanie odbędzie się najprawdopodobniej 13 marca podczas sesji.

Przyszłość energetyki w Polsce

Stopniowe odchodzenie od węgla kamiennego dokonuje się na naszych oczach. Surowiec ten coraz częściej jest wypierany przez odnawialne źródła energii, jednak zmiana podejścia do rodzimej energetyki musi dokonać się na głębszych poziomach. O szczegółach tego procesu opowiedział Jerzy Doliński, reprezentujący Klaster Energii „Górskie Powietrze”.

Klastry energii na Śląsku

W gminach Dolnego Śląska oraz Opola powstało już 6 klastrów energii, których koordynatorem jest Polski Solar Holding oraz gminne spółki komunalne powołane w tym celu. Dzięki kastrom możliwe będzie projektowanie i budowanie nowych instalacji OZE, które w perspektywie długofalowej przyczynią się do energooszczędności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Klaster Energii Kraina Jeziorki

„Chcemy zacząć działać nieco inaczej niż inne klastry, które zwykle informują, że ich celem jest zaopatrywanie członków klastrów w energię po niższych kosztach niż obecnie dzięki budowie własnych źródeł. My najpierw chcemy dokładnie sprawdzić, jakie są faktyczne potrzeby tworzonego klastra pod względem zapotrzebowania na energię elektryczną i co można zrobić, aby efektywniej wykorzystywać energię. W związku z tym klaster zacznie działalność od dokładnego opomiarowania zużycia energii i działań poprawiających efektywność energetyczną”, mówił o inicjatywie Dariusz Zych, wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa.

Po co nam klastry energii?

Klastry energii to koncepcja zaproponowana przez Ministra Energii, która wzbudza spore zainteresowanie wśród osób inwestujących w OZE i aktywnie działających w kwestii poprawy jakości środowiska. Na rozwój tej inicjatywy rząd…