Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowelizacja ustawy OZE uchwalona. Zmian będzie dużo 

Nowelizacja ustawy OZE uchwalona. Zmian będzie dużo 

Sejm uchwalił kompleksową nowelizację ustawy o OZE. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. fotowoltaiki bez pozwoleń, hybrydowych instalacji OZE, prosumenta lokatorskiego, uproszczeń procesów administracyjnych, biometanu oraz morskich farm wiatrowych. O czym dokładnie mówią nowe przepisy?

Reklama

Nowelizacja ustawy OZE 

Odnawialne i zielone źródła energii czeka wiele zmian. Wynika to z nowelizacji ustawy OZE przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, którą Sejm uchwalił podczas posiedzenia w piątek 7. lipca. W głosowaniu wzięło udział 448 posłów i żaden z nich nie sprzeciwił się proponowanym zmianom. Jeśli Senat nie zgłosił żadnych poprawek do ustawy, będzie ona czekać na podpis prezydenta. 

Projekt noweli wynika bezpośrednio z konieczności wdrożenia do polskiego prawa unijnych przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii (RED II) przyjętych 5 lat temu. Powinniśmy zrobić to do połowy 2021 roku. Głównym celem dyrektywy RED II jest zwiększenie udziału OZE w produkcji energii do 32% przed końcem obecnej dekady, a także poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

Niestety polski rząd zwlekał z uwzględnieniem tych regulacji. W efekcie w lutym tego roku Komisja Europejska zagroziła zgłoszeniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mógł nałożyć na Polskę kary finansowe. 

Nowelizacja ustawy OZE to projekt kompleksowych zmian, który dotyczy wielu aspektów rynku zielonej energii. Dotyczą one:

I. Transpozycji RED II w obszarach:

  • ciepłownictwa i chłodnictwa, 
  • gwarancji pochodzenia, 
  • Krajowego Punktu Kontaktowego OZE. 
  • procedur administracyjnych, 
  • pozostałych przepisów RED II wymagających wdrożenia. 

II. Biometanu

III. Klastrów energii

IV. Modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii. 

V. Wsparcia kontynuacyjnego dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia, 

VI. Hybrydowych instalacji OZE

Co dokładnie wprowadzają nowe przepisy? Poniżej przedstawiamy podsumowanie kluczowych punktów. 

Fotowoltaika do 150 kW bez pozwoleń 

Pierwszą ze zmian, którą wprowadzają nowe przepisy w ustawie o OZE to uproszczenie procedur administracyjnych. Celem jest usprawnienie procesów wynikających z prawa budowlanego oraz przyspieszenie procesów inwestycyjnych. 

W konsekwencji wzrośnie moc instalacji fotowoltaicznych, które mogą być stawiane bez pozwolenia na budowę. Dotychczas dotyczy to elektrowni do 50 kW, ale z wejściem nowelizacji w życie limit ten zwiększy się do 150 kW. 

Krajowy Punkt Kontaktowy OZE

Kolejnym ułatwieniem dla osób inwestujących w rozwiązania odnawialnych źródeł energii ma być powołanie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE, którym zarządzać będzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ma to być platforma online, zapewniająca pełne wsparcie informacyjne dla przyszłych wytwórców odnawialnych źródeł energii. 

Rozwój klastrów energii 

Innym aspektem, którego dotyczy nowelizacja ustawy o OZE jest zwiększenie wsparcia dla klastrów energii. To porozumienia dotyczące wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł w ramach sieci dystrybucyjnej. Model klastrów energii został wprowadzony przy okazji noweli z 2016 roku, ale niestety nie był rozwijany. 

Wkrótce ma się to zmienić. Regulacje uchwalone przez Sejm zakładają m.in.: ustanowienie czytelnych zasad zawierania tego typu porozumień, stworzenia rejestru klastrów oraz określenie zasad ich funkcjonowania. Do zakładania klastrów energii mają zachęcać zwolnienia z różnego rodzaju opłat, a także obowiązków związanych chociażby ze świadectwami efektywności energetycznej. 

Biometan 

Nowela ustawy o OZE to zapowiedź ambitnych planów dotyczących wykorzystania polskiego potencjału biometanu. Według raportu “Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, nasz kraj może produkować nawet 7,8m3 biometanu z samego sektora rolno-spożywczego. To mogłoby pokryć część zapotrzebowania na gaz ziemny.  W związku z tym rząd proponuje szereg szczegółowych rozwiązań w zakresie tego sektora i przyjęcie regulacji, które zachęcą inwestorów do rozwijania biometanu. 

Jak zdefiniowany został biometan? To gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego albo wodoro odnawialnego, którego parametry jakościowe określone będą w odrębnych przepisach. Co istotne, przed wprowadzeniem go do sieci będzie on musiał spełniać konkretne wymagania jakościowe. 

Offshore 

Przyszłe lata mają przynieść więcej morskich farm wiatrowych. A to za sprawą zwiększenia wolumenu mocy zakontraktowanej w akcjach w II etapie rozwoju, która przypada na lata 2025-2031. Zamiast proponowanym początkowo 5 GW, polski offshore ma powiększyć się o kolejne 12 GW. 

Prosument lokatorski 

Przepisy uwzględnione w uchwalonej noweli dotyczą również nowego systemu rozliczania energii elektrycznej, czyli prosumenta lokatorskiego. O co chodzi? Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty mogą uzyskać status prosumenta energii odnawialnej (prosumenta indywidualnego), wytwarzającego energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego. 

Jak zostać prosumentem lokatorskim? Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do swojego dostawcy energii.

Czytaj więcej: 

Źródło: gov.pl

Fot. główna: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.